Stanovisko Josefa Koláře k jeho záměrům a vzkaz občanům Jemnice

Přinášíme stanovisko Ing. Josefa Koláře týkající se jeho záměrů a vzkaz občanům města Jemnice týkající se referenda. Se vším již byli seznámeni také zastupitelé města.