prihlasit-se-k-odberu-novinek

Nebere se ohled na občany města Jemnice

V Jemnici dochází ke zvláštním situacím. Nevíme zda záměrně či shodou náhod. Jednání zastupitelstev jsou oznamována na poslední chvíli v rozporu s platným jednacím řádem, občanům se zakazuje pořídit si záznam z jednání zastupitelstva a pořízený záznam jsou nuceni vymazat, zastupitelé odmítají říci občanům vlastní názor na závažnou problematiku a vyhlášené jednání o referendu se na poslední chvíli ruší. Je zde obrovský střet zájmů, kdy manažerka Rhea holdingu je v komisi Rady města pro územní rozvoj a plánování. Prakticky nerozbornou stoprocentní většinou se zastupitelé vyslovili pro zařazení výstavby megalomanských velkovýkrmen a masokombinátu do změny územního plánu, čímž by se zásadně ovlivnil životy obyvatel. Tyto záměry jsou navíc v absolutním rozporu se Strategickým plánem rozvoje města Jemnice na období 2020-2035, který vůbec nepředpokládá budování velkovýkrmen a velkého masokombinátu více ZDE   (v něm se navíc dozvíme, že město se bude naopak zaměřovat na záložní zdroje pitné vody, na zapojování občanů do procesů řízení města, podporovat kvalitní bydlení a cestovní ruch). Kdo tak v naivní důvěře začal v Jemnici investovat do svého bydlení či do rekreačního zázemí s výhledem života v čistém a hezkém prostředí, může v případě vzniku těchto záměrů splakat nad svým úsilím.