Nepravdy o ekonomickém přínosu

Výstavba velkovýkrmen a masokombinátu prý bude znamenat příjem do městského rozpočtu a bude rozvojem našeho města. Na první pohled to vypadá hezky. Je tomu tak opravdu, nebo jsou to výmysly?

A) Fiktivní přínosy velkovýkrmen a masokombinátu

Daně z příjmu
Pokud je firma zisková, odvádí daně z příjmu. Jenže pryč jsou doby, kdy na nich měla podíl obec, ve které firma sídlí. Ostatně Rhe holding sídlí v Dešné a jeho firmy se různě slučují či přemisťují, takže ani o sídle v Jemnici nemůže být z dlouhodobého pohledu řeč. Daně z příjmu patří mezi centrálně vybírané daně a končí na společné celostátní hromadě. Vše se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní. Peníze jsou pak rozdělovány obcím v podstatě podle počtu trvale bydlících obyvatel. Tedy je úplně jedno, jestli v Jemnici bude nějaký masokombinát či velkovýkrmna, nebo budou stát někde třeba u Aše. Prostě na rozpočet města to nebude mít v tomto ohledu vliv.

• Daně z nemovitostí
Tyto daně jsou příjmem obcí, z tohoto pohledu se tedy dá hovořit o navýšení rozpočtu. Avšak v řádu spíše desetitisíců korun. Tedy žádný zázrak v porovnání s tím, jak se zničí krajina a radikálně sníží pohoda bydlení nás všech.

• Pracovní místa velkovýkrmen a masokombinátu
Ve všech případech se bude jednat o vysoce automatizované provozy, velkovýkrmny vytvoří maximálně jednotky pracovních míst. V případě masokombinátu se má jednat o slibované desítky míst. Bude se však jednat o nekvalifikovaná či nízko hodnocená místa s vysokou pracovní zátěží v alergenním a velmi nezdravém prostředí – více zde V současné době se podobná místa nabízí na stránkách Rhea holdingu, tedy případný zájemce se může o ně přihlásit. Vzhledem k dlouhodobé inzerci je vidět, že o ně zájem moc není. V Jemnici navíc vznikne další provoz spojený s výrobou baleného čaje, tedy daleko zajímavější pracovní pozice. Jak to tedy dopadně? Zcela jistě budou vše nakonec dělat zahraniční pracovníci, zřejmě z dalekých zemí typu Bulharsko, Rumunsko, možná nějací migranti apod. K tomu vzniknou ubytovny, možné sociální problémy. Ale je pravda, že si třeba tito pracovníci koupí v místním obchodě svačinu či třeba po výplatě rum.

B) Náklady co zaplatíme všichni

Opravy a údržba místních komunikací
Přes Jemnici bude probíhat přeprava drůbežího trusu (zejména z výkrmny u Hlubokého rybníka, neboť investor má pozemky k vyvážení slepičáků na druhé straně města), dále pak se plánuje doprava mnoha kamionů živých páchnoucích zvířat k porážce přes město a přes Podolí nahoru do plánovaného masokombinátu. K tomu pak odvoz odpadů, výrobků, mrtvých zvířat atd. Je třeba vzít v úvahu, že se bude jednat prakticky o tisíce velkých kamionů či návěsů ročně. S tím bude spojena oprava místních komunikací, jejich údržba, zametání prachu atd. Tyto finančně velmi nákladné operace zcela jistě nebude financovat investor.

• Investice do čistírny odpadních vod
Gigantická produkce odpadních vod z masokombinátu bude znamenat radikální navýšení kapacity čistírny u Černého mostu, vybudování nového přivaděče apod. Opravdu toto chceme podstupovat?

• Úbytek spodních vod
Je zřejmé, že provoz masokombinátu a dvou velkovýkrmen bude znamenat obrovský odběr vody z nově vybudovaných vrtů. Odhadem se můžeme bavit třeba o 50-80 tisíc kubíků vody ročně, což je více jak polovina roční spotřeby celé Jemnice! Kdo má nyní vlastní studnu, může se začít smiřžovat s tím, že to bude jen suchá díra v zemi. Nové hluboké vrty vše vyčerpají a postupně to vypijí zvířata a přetransformují na močůvku (která otráví vody povrchové), nebo to odteče jako odpadní voda pryč. Staneme se velmi suchou lokalitou.

• Opravy polních cest
Po provedení pozemkových úprav přechází do vlastnictví obce polní cesty (mnohdy v rámci úprav na náklady státu nově asfaltované) O tyto cesty muset město následně pečovat. Zvýšený pohyb velmi těžké techniky bude znamenat, že jejich životnost bude bezpochyby nízká a budou vyžadovat další investice od města.

• Pokles hodnoty nemovitostí
Na první pohled to není žádný náklad. Však kdo si tu postavil či zrenovoval dům či zakoupil byt, tak to nedělal kvůli jeho následnému prodeji. Ale postupem času mnohý zjistí, že se tu nedá žít či že jeho děti zde nechtějí bydlet. Ale pak budou nemovitosti těžko prodejné, kdo by zde také chtěl bydlet. Nebude teda následně za co koupit něco jiného někde jinde. Zůstaneme tu uvězněni.

 

Chcete to také tak? Nebo to chce jen jeden nejmenovaný podnikatel? Ostatně někde se musí vydělat na další vrtulník či Ferari.