Ing. Kolář prohrál u soudu. Ve Štítarech velkoprasečák nebude a Rhea Holding obci uhradí soudní výlohy.

Ve středu 8.6.2022 byl vynesen přelomový rozsudek. Krajský soud v Brně potvrdil právo obce Štítary regulovat své území a zamezit výstavbě velkého prasečáku. Hrdinná starostka vybojovala občanům právo na dobrou budoucnost a ubránila městys před agresivní expanzí Rhea Holdingu. Žaloba Ing. Koláře byla smetena ze stolu.

Rhea Holding chtěl vybudovat nedaleko obce Štítary vepřín pro deset tisíc kusů prasat. Měl se nacházet nedaleko krásně zrekonstruovaného hřbitova u odbočky na Vranovskou pláž, na dohled od obydlené zástavby. Starostka Štítar udělala v obci anketu, ze které vyplynulo, že většina obyvatel se záměrem nesouhlasí (více zde). Proto obec provedla změnu územního plánu, která zamezovala výstavbě velkoprasečáku. Ing. Kolář podal proti tomu žalobu u soudu. A nyní prohrál. Soud vyzdvihl právo obce určovat územním plánem podobu svého území. Rhea Holding uhradí soudní výlohy. Rozsudek v písemné podobě bude cca za měsíc a bude-li to možné, s laskavým svolením paní starostky ho též zveřejníme. Nicméně již nyní je k dispozici zvukový záznam ze čtení rozsudku zde.

Celá kauza dává naději občanů Jemnice i všem obcím v okolí. Občané mají právo určovat si podobu svého domova a expanze velkochovů není normální a přijatelná pro trvale udržitelný rozvoj území. Velké poděkování patří paní starostce ze Štítar. A velký smutek nad činy většiny zastupitelů města Jemnice.