Ing. Josef Kolář přiznal nadstandardní vztahy se zastupiteli Jemnice.

Podívejte se, proč zastupitelé v Jemnici ochotně hlasují ve prospěch pana ing. Josefa Koláře.  Potvrzuje se, že se jedná o mnohem hlubší problém vzájemných střetů zájmů. Kamarádovi se přeci vše snadno odhlasuje, navíc je tu i spolupráce při dalších vzájemných obchodech…. Je to tedy nejenom výhodná výměna chat, na které vydělal radní pan Reegen, ale i někteří další zastupitelé jsou ve střetu zájmů a hlasují, i když by neměli (rozpor viz Zákon o střetu zájmů či Jednací řád zastupitelstva Jemnice) Citujeme ing. Koláře: …….S valnou většinou z vás se znám osobně. S mnohými si tykám…s mnohými z vás mám přátelský vztah…já se za to nestydím…To že s mnohými z vás i spolupracuji je také pravda…….. Pamatujete si jak zněl slib zastupitelů? Na první schůzi zastupitelstva veřejně slibovali (více zde): ,,slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Jemnice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ Před volbami nám slibovali změnu přístupu města, o vás s vámi, ochráníme vodu atd. více zde) Sliby chyby !  Toje opravdu tak těžké nezvedat ruku, když je někdo ve střetu zájmů? To je opravdu tak těžké dodržovat zákony?To je opravdu tak těžké dodržet vlastní sliby?