Předražená jemnická tribuna a zakázka pro Josefa Koláře

Fotbalové hřiště vybudované v jemnickém zámeckém parku stálo v dodatečných výdajích městskou pokladnu spoustu peněz. Vysoutěžené a pravděpodobně i nadhodnocené zakázky končily z větší části u subdodavatelů. Fotbalové hřiště v Jemnici je vybudováno v zámeckém parku, který je součástí Městské památkové zóny Jemnice. Na stavbě je převládajícím materiálem dřevo a podoba tribuny musela být konzultovaná s památkáři.

„Fotbalové hřiště včetně souvisejících budov bylo vybudováno v roce 2003. Vzhledem ke stáří investice nejsme schopni přesně uvést výši výdajů na projektovou přípravu, inženýrskou přípravu a samotnou výstavbu. Stavba hřiště i veškerého zázemí byla provedena firmou Jemnická stavba, a.s. Od roku 2004 do roku 2021 neproběhla na hřišti žádná významnější investiční akce. Výdaje byly spojeny pouze s běžnou údržbou.“uvedli zástupci radnice k dotazu na investice spojené se stavbou hřiště.

Z uvedené odpovědi je zřejmé, že některé doklady, nebo dokumenty nelze dohledat a radnice tak nemůže zpětně vyčíslit přesnou celkovou výši výdajů. Provedení tribuny na vybudovaném hřišti prý bylo nekvalitní a do stavby zatékalo. Místo reklamace nekvalitní práce byla vypracována projektová dokumentace na její zastřešení. Vyprojektování zastřešení bylo zadáno přímo kanceláří radního Jiřího Kopra, která z městského rozpočtu vyinkasovala 137 tisíc korun. Předpokládaná cena výstavby zastřešení, dle rozpočtu projektanta, byla 3,097 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty.

Do vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele zastřešení se přihlásila Jemnická stavba a firma Josefa Koláře, Rhea stav. Veřejnou soutěž vyhrála Jemnická Stavba s nabídnutou cenou 6,22 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty, tedy za více než dvojnásobek předpokládané ceny. Radní s nabídnutou cenou souhlasili, včetně radního a projektanta Jiřího Kopra, který cenu stavby spočítal krátce před výběrovým řízením a ceny by měly proto odpovídat skutečnosti. Při realizaci samotné stavby se subdodavatelem stal druhý soutěžící, firma Rhea stav.

V březnu letošního roku Rada města napřímo schválila cenovou nabídku na izolaci střechy fotbalové tribuny v částce 167 tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty od společnosti Jemnická Stavba…

Doplnění o informace zjištěné po uzávěrce článku:  Dle smlouvy o dílo měla být stavba hotová a předaná do 15.3.2022. Přesto více jak 4 měsíce po tomto datu  rada města 27.7.2022 schválila dodatkem další navýšení ceny o dalších cca 672 tis Kč vč. DPH. Spolu s platbou firmě radního Kopra se tak již celková cena dostává na částku cca 7 milionů…..

Průběh zakázky a opakované zadávání oprav a zastřešení tribuny dodavateli, který nejspíše odvedl nekvalitní práci je neobvyklý přístup. Neochota radnic reklamovat zakázky se vyskytuje a raději volí cestu, kdy sáhnou hlouběji do městské pokladny a neduhy staveb opraví za peníze daňových poplatníků.  (Náš Region, 15.9.2022)