Spolek ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s. se rozšiřuje. Byli přijati noví členové, děkujeme za širokou podporu

Ve dnech 13.10. 2021 a 21.10.2021 proběhly dvě členské schůze spolku, na kterých bylo postupně přijato 10 nových členů. Nyní již tak máme 18 řádných členů, kteří se aktivně zapojují do naší činnosti. K tomu přistupuje celá řada příznivců, sympatizantů a dalších zájemců o členství. Formy našich činností jsou zejména organizování kampaní a akcí týkajících se dění v Jemnickém regionu, sdružování občanů a jejich účast na veřejném dění atd. Vše je potvrzeno soudem. Není nám lhostejná budoucnost Jemnice, nesouhlasíme s korupcí a arogancí moci, nenecháme si zničit náš domov. Nechceme být hříčkou podnikatelských plánů oligarchy na úkor občanů Jemnice, kteří investovali do svých domovů a nyní jim hrozí znehodnocení jejich majetků a pokles kvality života. Obhajujeme naše občanské svobody. Společně to dokážeme.