Spolek ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s. uzavřel strategickou smlouvu o spolupráci. Postupujeme proti korupci, odmítáme megalomanské projekty Rhea Holdingu Ing. Koláře

Spolek ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s. významným způsobem pokročil v boji proti korupci. V uplynulých dnech jsme uzavřeli doslova strategickou smlouvu, kterou s námi podepsal pan Karel Janeček. Jsme podporování jeho Nadačním fondem  proti korupci a Nadací Via v programu Živá komunita.  Naší vizí je, aby Jemnice byla dobrým místem pro život. Městem bez korupce, bez střetů zájmů a bez megalomanských projektů s mnoha negativními důsledky.

Korupce je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. Korupce se projevuje podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, neoprávněnými příjmy či výhodami a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním. Nic z toho v našem městě a v celém regionu nechceme! (více k problematice střetu zájmů a k situaci v jemnickém zastupitelstvu se vyjadřuje právník v článku zde)

Nadační fond proti Korupci má motto  „nebát se a nekrást  a ne  nakrást si a nebát se“ a byl zřízen k dosažení těchto cílů:

  • podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě
  • podpora projektů odhalujících korupci
  • vytvoření a udržování databáze případů korupce ve veřejné správě
  • podporovat a přispívat k budování etických hodnot v demokratické společnosti

Náš projekt byl podpořen také díky štědré podpoře Nadace JABLOTRON, NET4GAS, nadace Bader Philantropies, manželů Hany a Dalimila Dvořákových, Opavia, Friends of Via a dalších dárců z našeho regionu i z celé republiky. Všem velice děkujeme.

Bude-li chtít někdo další přispět darem, pomocí či dobrými nápady, rádi se s Vámi spojíme. Také uvítáme další zájemce a příznivce do našich řad z Jemnice i celého regionu, kdykoli nás můžete kontaktovat na info@zadobryzivot.cz. Společně to dokážeme