Tiskové vyjádření Spolku pro ČTK k výsledkům ankety o změnách územního plánu (záměry Rhea Holdingu) v Jemnici

Byli jsme požádání Českou tiskovou kanceláří o oficiální vyjádření k výsledkům anekty v Jemnici, tak aby mohla být jejím prostřednictvím informována všechna media v ČR, neboť události v našem městě v posledních měsících vzbuzují zájem široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se bezprostředně po vyhlášení výsledků objevily zarážející výroky některých zastupitelů (více zde), vydáváme tiskové vyjádření obšírnějšího znění, tak aby byly veškeré skutečnosti uvedeny v souvislostech:

Tiskové vyjádření SPOLKU pro ČTK k výsledkům ankety v Jemnici

Občané Jemnice v anketě ke změnám územního plánu vyjádřili svoji vůli, jakým způsobem se má ubírat budoucí podoba jejich města. Jasnou většinou (71% resp. 63%) odevzdaných hlasů odmítli navrhované změny územního plánu, jejichž žadatelem je firma z tzv. Rhea Holdingu pana Ing. Josefa Koláře.

Bylo odevzdáno 54% platných anketních hlasů, přičemž v posledních komunálních volbách na podzim roku 2018 byla volební účast nižší, a to 50,66%. Občané města tím tak jednoznačně ukázali a potvrdili svůj odmítavý postoj k neustálým snahám téměř všech zastupitelů prosazovat výše uvedené změny územního plánu, které by umožnili vznik obrovského komplexu výkrmových hal a drůbežích jatek produkujících několikanásobně větší množství odpadních vod než samotná Jemnice. Občané tak odmítli podnikatelské záměry agrárního podnikatele a miliardáře na realizaci průmyslového velkozemědělství.

V zápisu z jednání zastupitelstva města Jemnice z  24.3.2021 je u navrhovaných změn územního plánu jasně uvedeno sdělení pana Ing. Koláře, že se bude zpracovávat drůbež. Na anketních lístcích byly přesto uvedeny matoucí informace o jiných druzích potravinářské výroby, evidentně se snahou mediálně zakrývat negativní dopady velkých drůbežích jatek.

Velmi znepokojující je postoj některých zastupitelů města (včetně kandidáta na pozici budoucího starosty města), kteří hned po zveřejnění výsledků ankety začali v mediích zpochybňovat její váhu. Pokud by však otázky byly položeny v referendu, tak pro jeho platnost a závaznost by byla dostačující minimální zákonná volební účast 35%, což bylo nyní v anketě s přehledem překonáno. Jedná se tak o popírání demokratických volebních principů, na kterých je založeno fungování naší společnosti. Zřejmě to odráží skutečnost, že na veřejném jednání v listopadu 2021 zastupitelé odmítli odpovědět na dotaz ohledně střetů zájmů a Ing. Kolář pak veřejně na kameru řekl, že se s většinou zastupitelů zná osobně, s mnohými má přátelský vztah a s mnohými spolupracuje. Ostatně členkou komise rady města pro územní plánování je stále manažerka Rhea Holdingu paní Ing. et Ing. Zdeňka Tesařová. Vrcholem příslovečného ledovce pak je v mediích propíraná skutečnost, že jeden z radních získal od Ing. Koláře poschoďovou chatu nedaleko Vranovské pláže.

Zastupitelé by měli respektovat vůli občanů a odmítnout návrhy na výše uvedené změny územního plánu. V opačném případě by to znamenalo popírání demokracie a pohrdání vůlí občanů města. Uspořádání ankety navíc stálo město finanční prostředky a její nerespektování by tak znamenalo plýtvání penězi daňových poplatníků a marnění časem úředníků, stejně tak jako by tomu bylo při dalším pokračování v občany odmítaných změnách územního plánu. Zastupitelé by tak měli tuto kauzu ukončit a věnovat se jiným důležitým problémům v našem městě, neboť například není v optimálním stavu prováděna údržba majetku města a občanům se navíc zdražují poplatky za odvoz odpadů.

Doufáme, že zastupitelé se při dalším hlasování zachovají čestně a správně. Pokud by však chtěli i proti vůli občanů dále pokračovat ve změnách územního plánu, vše je možné zastavit referendem. Při sbírání podpisů za jeho vyhlášení je již shromážděno kolem 750 podpisů, což je více, než zákonem požadovaných 20% oprávněných voličů města (tj. 650). Referendum je tak pojistka proti případným neuváženým krokům, které by mohly nastat. V letošním roce také proběhnou komunální volby, ve kterých voliči zhodnotí postoje a kroky současných zastupitelů, kteří tak mají nyní vše ve svých rukách.

V Jemnici dne 2. 2. 2022

Statutární zástupci spolku PaedDr. Jiří Tříska, Eva Reischer Kunzová, Ing. Karel Stober, Mgr. Marcela Severová, PhD.