Hlasování o změně územního plánu

Dne 18.3.2021 byli občané narychlo informování o konání zastupitelstva města dne 24.3.2021 – více ZDE

Ačkoli občané mají být informováni o konání zastupitelstva dle Jednacího řádu minimálně 7 dní předem (viz §4 odst. 6 Jednacího řádu Zastupitelstva města Jemnice: O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva města informuje městský úřad občany nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva města, a to na úřední desce městského úřadu….) – více ZDE , tentokrát nebyla dodržena lhůta na zveřejnění (zveřejněno jen 6 dní).
Na tomto výše uvedeném zasedání zastupitelstva došlo ke schválení pořízení změny číslo 3 územního plánu. Zastupitelstvo dále schválilo zahrnutí všech žádostí společnosti Zeobs, spol. s r.o. (společnost náležející do takzvaného Rhea holdingu pana Koláře) do pořizované změny územního plánu, čímž by se po jeho finálním schválení umožnila výstavba dvou velkovýkrmen a masokombinátu. Dále zastupitelstvo pověřilo starostu města ke spolupráci s pořizovatelem (tj. MÚ Moravské Budějovice) na pořizování změny územního plánu. Viz. zápis ze zasedání zastupitelstva: – více ZDE

Vtomto zápisu ze zasedání zastupitelstva v bodě ad 18 se píše, že vše bylo se zastupiteli předjednáno. Hlasování je podrobně popsáno v bodech 19,20,21 – dozvíme se, že všichni přítomní byli vždy pro (tedy také opozice). Návrhy investora na změnu územního plánu byly doručeny městu 4.5.2020, resp. 30.1.2020- tedy prakticky rok před hlasováním (současné vymlouvání se zastupitelů na nedostatek informací se tedy jeví jako nesmyslné – vše bylo předjednáno a žádosti investora byly na město podány cca rok před hlasováním….).