Zeleň Jemnice a dobré místo pro život

Problematiky připravovaných záměrů na jemnicku se úzce dotýkají práce významných osobností:

Zde přinášíme stanovisko významného odborníka k navrhovaným změnám územního plánu, které by umožnili výstavbu velkovýkrmen a masokombinátu: Prof. Ing. Pavel Šimek, PhD.
– autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, soudní znalec v oboru, vysokoškolský pedagog-docent a současný vedoucí Ústavu biotechniky zeleně, Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, bývalý žák základní školy v Jemnici.

Více ZDE