Týden po vydání Usnesení soudu – radní schválili smlouvu s Ing. Kolářem (Rhea Holding)

Soud vydal 22.6.2022 Usnesení o konání referenda, ve kterém zároveň zakázal městu Jemnice činit jakékoli rozhodnutí ve věci. Ještě ten den bylo Usnesení účinné a doručené do datové schránky města. Dne 29.6.2022 zasedala Rada města. V polovině jednání starosta odešel z pracovních důvodů. Jednání po jeho odchodu začal řídit místostarosta Hošek a nechal odsouhlasit smlouvu s Kolářem (ZEOBS), na základě které město poskytlo  pozemky k položení odpadního potrubí z drůbežích jatek do Želetavky. Dále na základě této smlouvy jsou poskytnuty pozemky města k položení přivaděče vody pro jatka, přičemž ten bude následně převeden na město, které bude mít povinnost se poté o potrubí starat. Došlo tak k zatížení majetku města. Úkony v rozporu s Usnesením soudu jsou trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ve smyslu § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku.  Pro schválení smlouvy hlasovali: Ing. Hošek, Ing. Kopr, pí. Babišová, Judr. Slabý, Ing. Reegen, Bc. Hopian.

 

Zápis z průběhu jednání rady zde (je tam zaznamenáno jak v 15:45 starosta odešel a následuje v bodě 10 odsouhlasení smlouvy pod usnesením číslo 316/11/2022RM) viz Usnesení rady města zde

 

Usnesení soudu zde  (v bodě číslo 57 je uveden pro město zákaz rozhodování ve věci),