prihlasit-se-k-odberu-novinek

Zastupitelé Jemnice – trestný čin a odpovědnost za škody

Zastupitelé v Jemnici dostali již druhý dopis týkající se rozhodování ve věcech  referenda. Přes Usnesení soudu a opakované upozornění na právní důsledky vydávali rozhodnutí.  Tímto se zastupitelé, kteří hlasovali pro uvedené návrhy, mohli dopustit spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; zároveň mohou být odpovědni za škodu na majetku města, která by byla způsobena zejména stavebníkovi za období před vyhlášením výsledků místního referenda.

Soud vydal usnesení, ve kterém rozhodl že ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce nebo orgánům statutárního města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.

Zastupitelé bezplatně poskytli pozemek města k vybudování vrtů na vodu za účelem podnikatelských záměrů jednotlivce a dále poskytli další pozemky k položení odpadního potrubí z plánovaných jatek. Další pokračování v pořizování změn územního plánu a realizace staveb souvisejících se záměry investora tak může být hodnoceno jako jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře a kroky orgánů města mohou vést ke zvýšeným nákladům a škodám, které mohou být přičteny k tíži členů těchto orgánů, tedy jednotlivým radním a zastupitelům.

Zastupitelé byli upozorněni na právní důsledky svého chování.  Nemohou se tedy v budoucnu vymlouvat na to, že nic nevěděli. Plné znění dopisu níže: