Bez půdy to nepůjde – středa 31.1.2024 v 17 hod KD Jemnice

Srdečně všechny zveme na mimořádně zajímavou přednášku jemnického rodáka prof. M. Šimka „Bez půdy to nepůjde“ ve středu dne 31. 1. 2024 od 17.00 hodin, KD Jemnice.

Máte zahrádku? Hospodaříte a zajímáte se o správné využívání půdy? Nebo se jen chcete dozvědět více o půdě, jež nás živí? Zajímá Vás, jak se nakládá s půdou kolem nás? Je soudobé intenzivní zemědělství udržitelné? Pak právě pro vás je určena přednáška a beseda, na kterou vás srdečně zveme. Po úvodním představení problematiky a připomenutí sedmi základních principů správného hospodaření bude prostor pro vaše dotazy a diskusi.

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. je vedoucím vědeckým pracovníkem a profesorem půdní mikrobiologie v Ústavu půdní biologie a biogeochemie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V roce 1980 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, po několika letech působení v praxi jako agronom nastoupil do vědecké výchovy (dnes doktorského studia). Věnuje se procesům přeměn dusíku a uhlíku a ekofyziologii půdních organismů, specializoval se na mikrobiální tvorbu tzv. skleníkových plynů v půdě a na jejich emise do atmosféry. Je autorem a spoluautorem více než 240 odborných pojednání včetně několika knih, účastnil se řešení domácích i mezinárodních projektů, přednášel biologii půdy na univerzitě v Helsinkách a spolupracoval s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni. V poslední době se zaměřuje na popularizaci vědeckých poznatků o půdě a na výchovu mládeže i veřejnosti v oblasti významu půdy a péče o půdu. V roce 2022 mu Akademie věd ČR udělila čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis, kterou každoročně oceňuje 1-3 domácí i zahraniční osobnosti za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a humanitních idejí, v roce 2023 získal cenu předsedkyně Akademie věd za propagaci a popularizaci výzkumu.

Více o p. profesoru M. Šimkovi zde

Soudobé intenzivní zemědělství a jeho neudržitelnost zde