Jatka v Jemnici a velkochovy v okolí – vedení obcí jedná stále proti svým občanům

Periferie tří krajů v pohraničí – to je Jemnicko, Slavonicko, Podyjí, a okolí Vranovské přehrady. Neustále prosazované velkovýkrmny a masokombinát by znamenaly zničení krásné přírody a strmý pokles kvality života občanů – zápach, dopravní zátěž, závažné ohrožení pitné vody. Lidé vše odmítají. Starosta Jemnice však pořád vede jednání s Josefem Kolářem (Rhea Holding) a blokuje vytvoření limitů v územním plánu – jedná tak proti výsledkům platného referenda. Starosta a mnozí zastupitelé obce Písečné mají také vazby na Koláře, jsou ve střetech zájmů a prosazují jeho podnikatelský zájem na úkor místních obyvatel. Další podobné megalomanské záměry ohrožují renesanční Slavonice, okolní obce i Podyjí s Vranovskou přehradou.