Vedení Jemnice stále stojí za velkoslepičárnou

Vedení města Jemnice stále odmítá zrušit zadání změny územního plánu na velkovýkrmu u Bažantnice (tzv. změna č.5) -již je dokonce hotová podrobná dokumentace. Vládnoucí koalice již dvakrát hlasováním odmítla zrušit zadání změny územního plánu a nerespektuje tak výsledky referenda.

Zde přinášíme podrobnou dokumentaci zadání změny územního plánu Podrobné zadání změny ÚP Velkovýkrmna u Bažantnice

Můžete se dočíst, že plánovaná plocha má být 10,38 ha (přičemž limit stanovený referendem je max. 1 ha). Nic z toho nevadí současným zástupcům radniční většiny. Zastupitelé Za dobrý život již dvakrát navrhli zrušení zadání této změny územního plánu, avšak neúspěšně

(ke zrušení je potřeba 11 hlasů ano, tj. ano pro návrh zrušení. Kdo hlasoval ne či se zdržel znamená, že velkovýkrmnu podporuje a nechce zrušení zadané změny ÚP.   Nehlasoval = nepřítomen pro nemoc atd).

Hlasování ze dne 16.11.2022:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Jemnice revokuje (=ruší) Usnesení č. 42/2/2022/ZM ze dne 27. 4. 2022, kterým bylo schváleno zadání změny č. 5 Územního plánu Jeminice, a rozhoduje o ukončení pořizování změny č. 5 Územního plánu.

výsledek hlasování zde

Hlasování ze dne 11.1.2023:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo město Jemnice schvaluje rozšíření programu zasedání Zastupitelstva města Jemnice o bod: Revokace (=zrušení) Usnesení č. 42/2/2022 Zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice

výsledek hlasování (sloupec číslo 1) zde