Jednání Spolku a zastupitelů města Jemnice o referendu a územním plánu

Dne 20.4.2022 v 18 hodin proběhlo jednání spolku ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s. se zastupiteli města Jemnice. Setkání bylo iniciováno starostou města, který napsal spolku: …..“rád bych probral situaci kolem změn územního plánu a pokusil se minimálně ujasnit následující postup v příštích měsících….“. Spolek pozvání přijal a podrobnosti přinášíme zde:

Obě strany se sešly v zasedací místnosti městského úřadu. Ačkoli se jednalo o schůzku připravovanou s předstihem a zřejmě o tzv. pracovní zastupitelstvo, ze zastupitelů a radních bylo přítomno pouze 14 členů z celkových 21. Nepřítomen byl bohužel také radní pan Ing. Kopr, který je předsedou Komise pro územní rozvoj a plánování. Přitom schůzka byla primárně o změnách územního plánu. Spolek byl zastoupen dvěma statutárními zástupci i některými členy vč. člena přípravného výboru referenda.

Zatupitelé se dotazovali, zda spolek trvá na referendu. Starosta oznámil, že na nejbližším zastupitelstvu bude probíhat také další hlasování o změně územního plánu za účelem výstavby velkovýkrmny drůbeže u Bažantnice. Podrobnější informace o připravovaných záměrech z hlediska kapacity či druhu výroby od pana Ing. Koláře a Rhea Holdingu zastupitelé neměli ani po dvou letech od podání žádostí (ačkoli členkou komise pro územní plánování je stále také manažerka holdingu Ing. Tesařová, kterou Rada města v čele se starostou opětovně jednohlasně potvrdila ve funkci).

Spolek zastupitelům zdůraznil, že ctí názor obyvatel města, stojí za občany a v každém případě bude usilovat, aby referendum proběhlo a občané měli možnost ovlivnit budoucí podobu svého města. Listinu za vyhlášení referenda podepsalo 1075 občanů města. Pokud by zastupitelé referendum odmítli vyhlásit či ho vyhlásili v pozměněné podobě, spolek důrazně upozornil, že využije veškerých dostupných právních prostředků k vyhlášení referenda dle návrhu přípravného výboru. Mediální zpochybňování otázek referenda ze strany Rhea Holdingu bylo spolkem odmítnuto jako účelové. Dále zástupci spolku vyzvali zastupitele, aby změny územního plánu přestali dále prosazovat, hlasování odložili a nechali rozhodnout občany v referendu. Zdůrazněno také bylo, že se Jemnice nachází v tzv. zranitelné oblasti, kdy existence velkovýkrmny může vážně ohrozit kvalitu spodních vod – za tímto účelem má dokonce město Jemnice také již několik měsíců k dispozici negativní odborné stanovisko z univerzity (zastupitelé ho však dosud vůbec nevzali v potaz a ani ho občanům nezveřejnili…). Zástupci spolku v závěru vyjádřili zklamání nad nízkou účastí zastupitelů pobírajících pravidelnou odměnu za svoji funkci. Zastupitelé již pak neměli další dotazy, zástupci spolku se proto rozloučili, odešli z budovy radnice a zastupitelé pokračovali v další práci pro město.