ZEOBS připravuje v Podolí 120 m hluboké vrty na vodu. Potřebuje k tomu souhlas zastupitelů. Jemnice může být bez vody.

Společnost ZEOBS připravuje v Jemnici-Podolí šest vrtů na vodu, každý o hloubce 120 m. Budou ve dvou lokalitách – jedna je nedaleko stávajícího areálu na ulici Slavonická na pozemku Města Jemnice, druhá pak přímo v Podolí nedaleko řeky Želetavky, tedy prakticky na nejníže položeném místě ve městě. Občanům Jemnice hrozí reálná ztráta vody, kterou bude využívat pouze miliardář Ing. Kolář ke svým podnikatelským zájmům a tvorbě zisku.

U pozemku  ve vlastnictví města Jemnice parc. KN číslo 2993/53 je potřebný souhlas rady resp. zastupitelstva města Jemnice. Druhý z pozemků je ve vlastnictví firmy ZEOBS, avšak případné vedení vody do areálu na Slavonické ulici by si vyžádalo zásah do mnoha pozemků jiných vlastníků, resp. také města Jemnice.

Je velmi pravděpodobné, že vrty o hloubce 120 m zásadně ovlivní ostatní studny a vrty v Podolí náležejících občanům města.  Všechny vrty a studny menší hloubky tak mohou skončit bez vody. Voda z této hloubky může mít kvalitu kojenecké vody. Místo k oplachům na jatkách by však měla být raději k dispozici všem občanům města. Změny mohou být nevratné, vrty mohou narušit stávající stav a bez náhrady navždy odvést podzemní vodu. Podobné případy se již staly, nedávno například hluboký vrt odvedl léčivou vodu z lázní Kuks (více zde)

Pokud zastupitelé resp. rada bude souhlasit s vybudováním těchto vrtů, bude zvažována jejich trestněprávní resp. hmotněprávní odpovědnost, neboť tzv. veřejný statek umožní čerpat ve prospěch podnikatelských záměrů jednotlivce a poškodí tím občany města.

Žádost o povolení podal zástupce firmy ZEOBS pan Ondřej Návrátil, manažer Rhea Holdingu. Jeho otec je Ing. Bohumil Navrátil, aktivní člen KDU-ČSL v Jemnici, zastánce záměrů Rhea Holdingu. Zastupitelé KDU-ČSL dosud vždy aktivně hlasovali ve prospěch záměrů na výstavbu velkovýkrmny i potravinářské výroby-drůbežích jatek. Širší členská základna je však proti těmto záměrům a proti se postavil i předseda místní KDU-ČSL pan Prokeš. Pan Ondřej Navrátl nedávno zakoupil tzv. Faastovu vilu, kde bylo několik bytů. V případě vybudování drůbežích jatek se počítá s potřebou několika stovek zejména zahraničních pracovníků. K jejich ubytování bude potřeba v Jemnici zajistit rozsáhlé prostory.

Vzhledem k tomu, že se majitel Rhea Holdingu Ing. Kolář netají svými přátelskými a obchodními vazbami na zastupitele, lze předpokládat další vývoj. Níže přikládáme veškeré dokumenty – žádost podanou panem Navrátilem i odpověď úřadu (vše ke stažení zde)