Když to nevyhraje tak to zrušíme?

Plocha v Jemnickém autoparku byla nabídnutá k prodeji. Ale najednou má být Jemnicí vyhlášený záměr prodeje zrušen. Proč?

Poslední volná plocha v autoparku (průmyslové zóně vlevo při výjezdu z Jemnice na M.Budějovice) má velikost 6808 m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 29.6.-17.7.2023 za minimální vyhlašovanou cenu 4,857 mil Kč. Kromě výše nabízené ceny byla pro zájemce stanovena také povinnost uvést svůj záměr, který pak bude nezměnitelný. Výše ceny nemůže být totiž jediným kritériem, vždy je třeba také posoudit další vlivy na rozvoj města a mít možnost vyloučit nevhodné záměry (zatěžující, nebezpečné a pod). (dokument z úřední desky zde)

Na základě zákona o přístupu k informacím jsme zjistili: V termínu vyvěšení záměru město obdrželo pouze jednu nabídku (za částku vyšší než vyhlašovanou) od společnosti PIGI TEA s.r.o. se záměrem dalšího rozšíření výroby čajů firem JEMČA a.s. a MEGAFYT PHARMA s.r.o. včetně vybudování návštěvnického centra s otevřením pohledu do výroby čajů pro veřejnost. Součástí by měla být i stálá expozice přibližující veřejnosti příběh čaje, což by zároveň mohlo mít pozitivní vliv na zvýšení turistické atraktivity města Jemnice.

Po termínu přišla ještě nabídka současného nájemce pana Čecha, který by chtěl pozemek využívat ke své výrobě a k uskladnění kulatiny a výrobků. Nabídnuta pouze vyhlašovaná minimální cena.

Pro úplnost dodejme, že začátkem října (tedy 2,5 měsíce po sejmutí záměru prodeje z úřadní desky) přišel dopis ještě jedné firmy působící v Jemnici, která se zabývá těžbou dřeva.  Dopis byl spíše dotazem na aktuálnost prodeje, bez uvedení konkrétní ceny a plánovaného využití.

Vedení města navrhuje nečekaně zrušit záměr prodeje.  A zde se nabízí otázka – proč?  Pokud společnost JEMČA poslala svoji nabídku a plány v daném termínu, proč se vedení města chová, že se tak nikdy nestalo a snaží se náhle prodej pozemku zrušit? Jako by za tím bylo něco nekalého. Pokazila snad JEMČA  plány s někým již dříve domluveným?