Důkaz o lžích – Ing. Kolář připravuje v Jemnici drůbeží jatka již několik měsíců. Zastupitelé budou v rychlosti jednat o povolení hloubkových vrtů pro miliardáře.

Neustálé oblbování občanů o neurčité potravinářské výrobě byly jen lži. Anketa o mlékárně či výrobě marmelád byl výsměch občanům. Podařilo se získat oficiální dokument-projektová dokumentace řešící zásobování jatek drůbeže zpracovávaná na základě objednávky firmy ZEOBS již ze dne 12. 10. 2021 !! Rychle svolané zasedání zastupitelstva na 25.5.2022 – město chce dát souhlas s budováním vrtů… podzemní voda pro miliardáře k jeho ziskům, občané si budou kupovat neustále se zdražující vodu ze zelené přehrady….

Lži však neustávají, takže i projektová dokumentace neříká úplnou pravdu (zřejmě aby úřady vydali snadněji povolení…). Studny v okolí plánovaných vrtů nejsou zmiňovány, dopady jsou bagatelizovány…. 6 vrtů, každý o hloubce 120 m….občané budou doživotně odkázání na kupování méně kvalitní vody z přehrady za stále zdražující se poplatky, podzemní voda jen pro miliardáře k jeho ziskům….

Na příští týden 25.5.2022 bylo svoláno neočekávané zastupitelstvo – chystá se jednání o vydání souhlasu s budováním vrtů na pozemcích města. Jak smutný to zase bude pohled na zastupitele pod dozorem Ing. Koláře……