Zastupitelstvo Jemnice pod dohledem Ing. Koláře. Všichni proti referendu a podpořili velkovýkrmnu. Ing. Nevrkla lhal občanům

Dne 27.4.2022 se konalo zasedání zastupitelstva města. Ing. Kolář opět seděl vpředu a dohlížel na celé jednání. Úplně všichni přítomní zastupitelé (tj. ze všech politických uskupení: KDU, ODS, KSČM, Mladí, ANO, SNK) odmítli vyhlásit občany požadované referendum. Proti referendu hlasoval i starosta města. Svoje rozhodnutí zastupitelé odůvodnili dopisem ministerstva vnitra (tedy úřadu, kde dříve působil místostarosta města Ing. Hošek).  V dopise se sice polemizuje nad navrženými otázkami referenda, nicméně se upozorňuje, že se jedná o právně nezávazné stanovisko. Dále se tam uvádí, že zastupitelstvo může referendum vyhlásit i bez návrhu přípravného výboru, tj. z vlastní vůle. O to se však na tomto zasedání nikdo ani nepokusil (ač to bylo ještě vloni v létě vedením města veřejně slibováno). V zápětí zastupitelé rozhodující většinou odsouhlasili zadání změny územního plánu na vznik velkovýkrmny u Bažantnice (vyčlenění plochy cca 8,3 ha, což je cca o 0,8 ha více než v případě velkovýkrmny Stálky, která je údajně největší v ČR……..).

Před hlasováním proběhla tato diskuse:

Ing. Nevrkla (kandidát na starostu ODS): „…Potvrzuji, že budu pro…“ (v Jemnických listech leden 2022 však napsal: „já sám budu hlasovat proti výstavbě farmy u Bažantnice“………….!?!?!)

Ing. Kopr (SNK): „…O správnosti budování jsem přesvědčen od začátku…“

Ing. Mach (SNK):“…Tyto provozu, dle mého názoru, nemohou nějak zásadně uškodit, spíše prospět… Jsem pro.“

Ing. Nevěčný (ODS): „…Budu hlasovat pro…“

Ing. Kolář byl zjevně spokojen. V závěrečné diskusi vystoupil občan Jemnice a nazval chování zastupitelů jako barbarské. Připadá si jako na Ukrajině, kde se jeden člověk rozhodl, že zkrátka něco získá a zmocní se toho za každou cenu. Zastupitelé jsou jako ti jeho nohsledi, kteří tomu dopomáhají a nepřemýšlí o budoucnosti města (viz veřejný zápis z průběhu zastupitelstva).

Pro úplnost dodejme, že město v lednu utratilo peníze za uspořádání ankety, kterou provázelo lživé heslo „Váš názor nás zajímá“. Proti velkovýkrmně bylo 71% hlasů a účast dokonce vyšší než v komunálních volbách. Anketa však nedopadla podle přání Ing. Koláře, zastupitelé výsledky zpochybnili a stejně dál hlasovali ve prospěch záměrů. Petici za vyhlášení referenda pak podepsalo rekordních 1075 občanů. I to nyní zastupitelé jednohlasně odmítli a hned hlasovali pro velkovýkrmnu, občané je nezajímají……

Ing. Kolář veřejně o zastupitelích prohlásil: ….“s valnou většinou z vás se znám osobně. S mnohými si tykám…s mnohými z vás mám přátelský vztah…já se za to nestydím…To, že s mnohými z vás i spolupracuji, je také pravda“…… Výsledek známe – výhodné výměny nemovitostí, zakázky pro firmy zastupitelů, občané buďte zticha, Váš názor nás ve skutečnosti vůbec nezajímá!