Návrh zadání změn územního plánu Jemnice – lhůta pro občany k podávání připomínek k velkovýkrmně a masokombinátu

Zastupitelstvo v Jemnici jde proti lidem a podalo žádosti o pořízení změn územního plánu – výstavba velkovýkrmny a umožnění výstavby obrovských drůbežích jatek. Zastupitele nezajímají výsledky ankety a podporují Rhea Holding miliardáře Ing. Koláře. Návrhy zadání změn jsou zveřejněny na úřední desce. Občané mohou podávat připomínky k záměrům do 4.4.2022.

Změny územního plánu jsou rozděleny na změnu číslo 4 – umožnění výstavby drůbežích jatek (zakrývá se to pojmem potravinářská výroba) a na změnu číslo 5 – velkovýkrmna drůbeže či prasat (zakrývá se to pojmem živočišná výroba).

OBČANÉ-PODÁVEJTE PŘIPOMÍNKY K ZÁMĚRŮM, napište dopis na městský úřad Moravské Budějovice. KAŽDÁ PŘIPOMÍNKA SE POČÍTÁ, VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR  a napište ho úřadu do Mor. Budějovic. Vše možno odeslat poštou (na poštu doporučený dopis podaný 4.4.2022), datovou schránkou, osobně – vše do 4.4.2022 (vyhláška byla doručena patnáctý den po vyvěšení, lhůta pro občany tedy končí v pondělí 4. dubna, neboť poslední den lhůty připadl na sobotu)

Změna číslo 4 – vyhláška zde a text návrhu zadání zde

Změna číslo 5 – vyhláška zde a text návrhu zadání zde

Informujte prosím o této možnosti také své známé a přátele. Nenechme si zničit pohodu bydlení, nenechme z našeho města udělat zapáchající místo, z kterého půjdou zisky do zámku v Písečné. Chceme ti v klidu žít, z Jemnice chceme mít krásné město turisticko-lázeňského typu, kde budeme rádi bydlet a ne jen v zápachu přežívat.

Návrhy jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí města, negativně ovlivní dopravu, vyčerpají se spodní vody, znehodnotí se bydlení, hluk a zápach půjde přímo na město, obrovský nárust znečištění vod přitékajících do Vranovské nádrže, nebude se moci větrat přes obrovský zápach.