Zastupitel Ing.Feldbabel: střety zájmů nevnímám, informace nemám

Občané se zeptali zastupitelů na jejich postoje ohledně střetů zájmů. Dále pak na na jejich znalosti problematiky, o které rozhodují. První odpověď přišla od zastupitele Mgr. Víta Feldababela. Před volbami občanům sděloval: „….při hledání řešení je třeba dbát tradičních etických a společenských hodnot…(více zde). Podívejme se, jak je to v praxi. Nyní tento zastupitel občanům píše, že střety zájmů nevnímá a přiznává, že rozhoduje o změnách územního plánu, o kterých nezná bližší informace. Přesto hlasoval vždy pro.

Nejzajímavější odpovědi přinášíme níže v plném znění (dotazy občanů vloženy červeně):

Dotaz:   Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jsou komise rady města iniciativním a poradním orgánem a mohou být v určitých případech i výkonným orgánem. Paní Ing. et Ing. Tesařová, Ph.D. je členkou komise rady města pro územní plánování. Zároveň je zaměstnankyní a manažerkou pana Ing. Koláře, který má v našem městě rozsáhlé investiční záměry a požaduje změnit územní plán. Jako členka této komise má přístup k různým informacím a podílí se na její činnosti.  Vnímáte skutečnost, že paní Ing. et Ing. Zdeňka Tesařová, Ph.D. je členkou komise rady města pro územní plánování  Jemnice a zároveň zaměstnankyní pana Ing. Koláře, jako střet zájmů?

Osobně vnímám, že tímto dotazem pravděpodobně ověřujete, zda vnímám platnou legislativu ČR jednoznačně definující pojem „střet zájmu“ a pojednávající o této problematice. V návaznosti na tuto legislativu a příslušné odborné právní výklady k jednotlivým paragrafům dotčených zákonů (viz např. Codexis) je naprosto zřejmé, že nic z toho, co sugestivně vykreslujete, nenasvědčuje tomu, že by Ing. et Ing. Zdeňka Tesařová, Ph.D. byla ve skutečném střetu zájmu, a  proto ho tedy logicky nemohu vnímat. Skutečnost, že je jednou ze 6 členů Komise pro územní rozvoj a plánování Rady Města Jemnice, je v tomto smyslu nedostačující, protože tento kolektivní orgán má pouze poradní hlas a nemůže sám o sobě o ničem rozhodovat (pozn redakce: dle zákona o obcích může mít komise i výkonnou funkci). Stanovisko této komise, popř. stanovisko paní doktorky, je z tohoto důvodu pro mě osobně přibližně asi tak stejně hodnotný jako názor Za dobrý život na Jemnicku, z.s., resp. jeho jednotlivých členů.(pozn. tedy názor občanů města…)

 

Dotaz:  Považoval/a byste sám/sama osobně za správné, aby paní Ing. et Ing. Zdeňky Tesařové, Ph.D. byla z funkce členky komise rady města pro územní plánování odvolána, resp. aby sama odstoupila?

Nikdo zatím pro něco takového neuvedl relevantní důvod (viz výše), takže odvolání bych nepovažoval za odůvodněné. Vyjadřovat se k případnému odstoupení z její vlastní vůle nepovažuji za něco, co by bylo jakkoliv nutné a užitečné.

 

Jaká bude předpokládaná roční kapacita zpracování kusů drůbeže?  Jaká bude předpokládaná roční produkce odpadních vod u provozu zpracování drůbeže?

Na otázku, jaká bude předpokládaná roční kapacita zpracování kusů drůbeže, lze odpovědět, že žádná, protože zatím nebylo nic v tomto ohledu vůbec schváleno. Co se však týká obecně jakýchkoliv plánů roční kapacity v Jemnici zpracovávaných kusů drůbeže, za předpokladu, že by se v Jemnici postavil provoz na zpracování drůbeže, tak touto informací zatím nedisponuji. S tím pochopitelně souvisí i odpověď na spotřebu vody a množství vyprodukovaných odpadních vod, kteroužto informaci mi zatím také nikdo neposkytnul.

 

Dotaz: Měl/měla jste možnost se podrobně na vlastní oči seznámit s nějakým podobným provozem na zpracování drůbeže? (pokud ano, napište prosím, kde jste se byl/byla podívat a za jakých okolností-např. vlastní pracovní zkušenost, pozvání na exkurzi od investora apod.)

Na vlastní oči jsem měl možnost se seznámit s některými podobnými provozy na zpracování drůbeže zejména prostřednictvím několika dokumentárních pořadů v různých televizích. Osobně jsem žádný podobný provoz zatím nenavštívil.

Dotaz:  Máte Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých, obchodní vazbu s panem Ing. Josefem Kolářem (např. Vy či někdo z Vašich blízkých je u pana Ing. Koláře či v některé jeho firmě zaměstnán, Vaše firma či firma někoho z Vašich blízkých uzavřela nějaké obchody, dodává/dodávala nějaké zboží či má/měla od něj či jeho firem nějaké zakázky? Pokud ano, uveďte prosím ve stručnosti, o co se jedná.)

 Já osobně, ani nikdo z mých blízkých včetně příbuzných minimálně do 4. kolene nemá obchodní vazbu s panem Ing. Josefem Kolářem, stejně tak nevlastním řidičské oprávnění ani na traktor, ani na jinou zemědělskou mechanizaci a u Ing. Koláře jsem nebyl a nejsem zaměstnán. Dále nevlastním žádnou firmu, ani nikdo z mých blízkých a příbuzných minimálně do 4. kolene, proto tato neexistující firma nemůže při nejlepší vůli uzavírat nějaké obchody, dodávat nějaké zboží či mít od něho či jeho firem nějaké závazky.

 

Dotaz:  Máte Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých, přátelskou vazbu na Ing. Josefa Koláře (tj. dobře se přátelsky a kamarádsky znáte, navštívili jste se přátelsky např. při nějaké oslavě apod.)?

Na Ing. Josefa Koláře nemám já osobně žádnou blízkou přátelskou vazbu, čili Vašimi slovy ho neznám ani dobře přátelsky, ani kamarádsky, ani se nenavštěvujeme při různých oslavách a vůbec s ním neudržuji žádný osobní, přátelský či jakýkoliv jiný intimní vztah, ani jsme nebyli spolužáci. (Dovolte mi jen poznámku, že chci doufat, že nepřijde doba, kdy zase nějaký jiný spolek „Za ještě lepší život na Jemnicku“ bude po mě žádat, abych se zodpovídal z toho, že na rozdíl od Ing. Koláře znám a přátelsky jsem se stýkal, resp. stýkám, s některými členy spolku Za dobrý život na Jemnicku, z.s., protože bych to považoval za zrůdný život na Jemnicku, ačkoliv chápu, že vyděšení lidé mohou někdy dělat zoufalé věci).