Občané v petici požadují dobré řešení pro Jemnici – vodu ve prospěch všech občanů města a nikoli pro jednotlivce. A zastavit nevratné kroky do doby konání referenda či rozhodnutí soudu.

Občané Jemnice v písemné petici v souladu se zákonem o obcích požadují, aby zastupitelé neumožnili vyčerpat vodu pouze pro podnikatelské záměry jednotlivce, ale aby byla využita ve prospěch všech občanů města.  Dosavadní záměry jsou takové, že vodu by na pozemcích města čerpal úplně zdarma pouze Rhea Holding pana Ing. Koláře (občana Lovčovic).Občané naopak požadují vytvoření záložního zdroje pitné vody a ochranu spodních vod pro případ sucha.

Dále občané žádají, aby zastupitelé jednali s péčí řádného hospodáře a nezatěžovali majetek města ve prospěch Ing. Koláře (např. pokládka odpadního potrubí z plánovaných jatek přímo do řeky Želetavky po pozemcích města) a pozastavili problematické změny územního plánu. Občané upozorňují, že případné neuvážené kroky budou přičteny k tíži jednotlivým zastupitelům – tímto přímo cíleným písemným upozorněním na sebe zastupitelé přebírají jednoznačnou vědomou odpovědnost a případné soudy o možnou náhradu škody tak budou mít jednoduché rozhodování.

Oba dokumenty podepsalo dostatečné množství občanů a budou brány v potaz pro další případné právní kroky.  Podrobné zdůvodnění dokumentů zveřejněno níže. O všem se bude hlasovat na zastupitelstvu dne 22.6.2022. Uvidíme, zda zastupitelé budou hlasovat jako pouhé loutky Ing. Koláře, nebo dodrží slib voličům, že budou pracovat ve prospěch občanů a města. V poslední době se totiž stalo pravidlem, že veřejné zastupitelstvo probíhá v Jemnici pod dozorem pana Koláře.