prihlasit-se-k-odberu-novinek

Soud vyhlásil v Jemnici referendum. Zastupitelstvo ho zamítlo nezákonně

Krajský soud v Brně vydal dne 22.6.2022 Usnesení, kterým vyhlásil referendum přesně dle požadavku přípravného výboru. Referendum se bude konat v termínu podzimních komunálních voleb a občané ve čtyřech otázkách budou moci rozhodnout o budoucí podobě svého města. 

Zamítnutí referenda zastupitelstvem se tak ukázalo jako nezákonné. Před vydáním rozsudku poslal místostarosta města Ing. Hošek na soud dopis-vyjádření k žalobě, ve kterém navrhoval zamítnutí referenda a jako podpůrný argument přiložil nesouhlasný dopis podepsaný Ing. Kolářem. Naplno se tak ukázalo, že se do posledních okamžiků snažil jít proti přání obyvatel města.

Usnesení soudu bylo vydáno ještě před konáním středečního zastupitelstva. V Usnesení je přímo uvedeno, že město nesmí činit žádná rozhodnutí ve věcech, které se dotýkají referenda. Před hlasováním byli zastupitelé navíc vyzváni, aby o souvisejících záležitostech hlasovali až po konání referenda. Přesto odsouhlasili poskytnutí pozemků města pro vrty na vodu pro drůbeží jatka pana Koláře. Když se zvedl odpor občanů, místostarosta Hošek utekl ze zastupitelstva zadním vchodem přes kanceláře.  Plné znění Usnesení soudu je k dispozici zde