Předali jsme odměnu naší čtenářce z Jemnice

V tomto týdnu jsme předali odměnu za správně vyplněnou křížovku, která byla uveřejněna v našem časopise Váš HLAS JEMNICE. Štastnou výherkyní se stala paní Hana Tomková. Tajenka křižovky zněla: hlasuji čtyřikrát ano.  Paní Tomková dostala balíčky vynikajícího cukroví z chráněné cukrářské manufaktury villagewoman.cz  z Police, která zaměstnává ženy se zdravotním postižením a používá místní čerstvé a bio suroviny. Dále byla v balíčku také  dárková knížka Přírodní skvosty Jihomoravského kraje. Moc gratulujeme!

 

 

 

 

 

A zde je správně vyplněná křižovka:

 1. jaký negativní smyslový vjem by se mohl šířit z budoucích jatek mimo zápachu?
 2. kdo odmítl vyhlásit referendum?
 3. jaká odpověď na otázky referenda nastavuje limity využití území?
 4. kolik hektarů by měla zabírat velkovýkrmna kuřat u Jemnice?
 5. kdo potvrdil správnost otázek a vyhlásil referendum?
 6. jak se jmenuje vykrmované kuře?
 7. jakými dopravními prostředky by se měla navážet drůbež do plánovaných jatek?
 8. kdo rozhodne v referendu o budoucí podobě města?
 9. jak se jmenuje les, u kterého by měla stát velkovýkrmna?
 10. o jaké jednotky DJ se jedná v první otázce referenda?
 11. kolikrát by se mohla zvednout spotřeba vody celé Jemnice v případě výstavby velkých drůbežích jatek?
 12. jak se jmenují škodlivé látky, které mohou vniknout do podzemních a povrchových vod?
 13. jméno řeky, kam by mělo ústit odpadní potrubí z drůbežích jatek
 14. jak se jmenuje přehrada, v které nakonec skončí vody vypouštěné z drůbežích jatek?
 15. jaké převažující proudění větrů (dle svět. stran) může přinášet zápach z velkovýkrmny a jatek do Jemnice?
 16. jak se jmenuje zapáchající drůbeží odpad, který se bude pravidelně vyhrnovat z výkrmových hal drůbeže?
 17. životodárná tekutina
 18. jak se jmenuje převažující zapáchající plynná látka, která se bude dostávat do ovzduší kolem velkovýkrmny a při vyvážení odpadu z chovu?
 19. jak se jmenuje ulice, při které by mohla vzniknout zóna smíšená venkovská?
1. h l u k
2. z a s t u p i t e l é
3. a n o
4. o s m
5. s o u d
6. b r o j l e r
7. k a m i o n y
8. o b č a n é
9. B a ž a n t n i c e
10. d o b y t č í
11. t ř i k r á t
12. d u s i č n a n y
13. Ž e l e t a v k a
14. V r a n o v s k á
15. z á p a d n í
16. p o d e s t ý l k a
17. v o d a
18. a m o n i a k
19. S l a v o n i c k á