prihlasit-se-k-odberu-novinek

Shrnutí povolebních jednání a vznik účelové koalice v Jemnici

Proč je vítěz voleb „Za dobrý život“ v opozici? Které strany obelhaly své voliče? Účelová koalice vedená ODS s podporou KSČM.

V povolebním vyjednávání jsme se chovali transparentně a nepolitikařili jsme. Hlavním naším cílem bylo a je přinést občanům Jemnice novou vizi, pozitivní změnu k lepšímu. V diskusích jsme prioritně hledali programové shody a nikoli rozdělování funkcí. Celý průběh vyjednávání měl několik překvapivých zvratů, kde se ukázaly charaktery jednotlivých aktérů.

Výsledkem je vznik koalice ODS-SNK-Mladí-ANO za tiché  podpory KSČM, která popírá přání voličů a obešla vítěze voleb. Považujeme to za účelovou koalici, jejímž cílem je pokračovat v tom, co známe z předchozího období. Pro nás je nepřijatelné byznysové propojení komunální politiky, u některých aktérů jsou evidentní střety zájmů a podpora prosazování záměrů J.Koláře.  Předvolební vymezování „Mladých“ vůči projektům SNK a prezentování jejich programu jako nabídku změny považujeme vzhledem k jejich následnému vytvoření koalice s SNK za podvod na voličích a za účelovou honbu za funkcemi.

Shrnutí vyjednávání:

ODS – v rámci povolebních jednání a zklidnění situace v Jemnici jsme oslovili vedení ODS s tím, že bychom se rádi setkali s vyjednávacím týmem ODS a navrhli jsme dva termíny schůzky. Jejich písemná odpověď byla stručná: „nikdo od nás nepřijde“. Vedení ODS tak jasně vyjádřilo, že nestojí o jakoukoli diskusi o budoucnosti města a od samého začátku zřejmě řešilo hlavně obsazení postu starosty jako svoji hlavní prioritu. Jemnická ODS se zřetelně odchyluje od proudu celostátního vedení a vzniklá koalice se bude spoléhat na hlas zastupitele KSČM. Oficiální předvolební tiskoviny a rétorika jemnické ODS podporovaly záměry pana Koláře a svědčily proti pozitivním otázkám referenda, což je evidentně hlavním důvodem utvoření koalice s SNK.

KSČM – kontaktovali jsme pana Hopiana s nabídkou, že bychom se také rádi setkali s vyjednávacím týmem KSČM. Slíbil předat tuto informaci dále s tím, že se případně ozvou. Žádnou zpětnou vazbu jsme však nedostali. Nakonec proběhl jen krátký zdvořilý telefonát iniciovaný z naší strany.

SNK – s tímto uskupením jsme se rozhodli vůbec nejednat, neboť jejich dosavadní činnost při řízení města považujeme za poškozující, netransparentní a účelovou, představující nepřijatelné propojení byznysu a komunální politiky.

ANO – proběhlo jednání s jejich vyjednávacím týmem, objektivně jsme si s pochopením vysvětlili vzájemné dosavadní postoje. Proběhla velmi hezká a zajímavá diskuse na nad aktuálními problémy v oblasti investic a dovedeme si v budoucnu představit spolupráci.

 Pro Jemnici – proběhlo několik konstruktivních jednání a s přítomnými zástupci jsme nalezli shodu v mnoha bodech našich programů a rozproudila se diskuse nad konkrétními tématy. Hnutí Pro Jemnici považujeme za dobrého koaličního partnera a jsme otevřeni spolupráci. Oceňujeme některé postoje jejich lídra z posledních měsíců dění v našem městě a víme, že byl na něj vyvíjen značný tlak odpůrců referenda a pozitivních změn.

KDU-ČSL – proběhla tři jednání s vyjednávacím týmem vedení strany. Vyjádřili jednoznačnou podporu našemu programu, respektování vítěze voleb a otevřenost ke koaliční spolupráci s naším uskupením „Za dobrý život“.

„Mladí za rozvoj“ však zveřejnili tzv. „Memorandum o společném povolebním postupu“ (k přečtení zde), kde řešili rozdělení funkcí a ustavení koalice spolu s SNK. Do tohoto memoranda byla zahrnuta i KDU-ČSL bez souhlasu a vědomí vedení strany, proto KDU-ČSL také vydala dvě klíčová tisková prohlášení k povolební situaci, které je možno přečíst zde první a druhé. Následně předseda Mladých pan Doucha na facebooku veřejně hrubě napadl vedení KDU-ČSL a obvinil je z praktik předlistopadového období. Toto jeho jednání nás velmi znepokojilo a ukázalo jeho naprostou nevyzrálost a evidentní účelovost jeho výroků.

Mladí za rozvoj – proběhly dvě schůzky. Na první schůzce jsme s nimi nalezli shodu v mnoha bodech našich programů a hned se rozproudila konstruktivní diskuse nad konkrétními tématy –zjistili jsme společný pohled na opravy městských domů a bytů, revitalizaci čtvrtí, pohled na dopravu a modernizaci autobusového nádraží, přístup ke kultuře atd. Potvrdili svůj kritický pohled na dosavadní investiční akce (parkoviště, tribuna). Na programu mají uvedeny pilíře svého programu: dělat věci jinak, dělat věci moderně, dělat věci s vámi.

Druhá schůzka však byla překvapivě chladná a z jejich strany odměřená. Přítomní zástupci Mladých se zarazili nad našimi body programu týkajícími se nastavení demokratických principů ve městě, prý jsou příliš konkrétní. My to však považujeme za klíčové pro další fungování města (například zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva, transparentnost při hlasování a jednání rady města atd). Při jednání jsme jim jednoznačně nabídli detailní diskusi nad konkrétními body programu a nad prací pro občany, s možností dalších schůzek i operativní telefonické a emailové komunikace. Na toto však bylo reagováno vlažně. Několik minut po ukončení druhého jednání však zveřejnili evidentně předem připravenou nepochopitelnou zprávu o tom, že bychom brzdili rozvoj a řízení města. Následně zveřejnili memorandum o spolupráci s SNK.

Je tedy pouze na nich a jejich členské základně, jakým způsobem chtějí uplatňovat svoje pilíře – dělat věci jinak, moderně, s Vámi. Heslo o Vás s Vámi již mělo ve svém minulém volebním programu uskupení SNK. Všichni víme, jak to dopadlo.

Mezi naše základní priority patří:

  • – ukotvení demokratických principů ve městě (zveřejňovat videozáznamy z hlasování, transparentně zveřejňovat zápisy a hlasování z rady města, upravit jednací řád zastupitelstva)
  • – transparentní investování s ohledem na potřeby občanů, zveřejňování všech výdajů schválených vedením města, chovat se s péčí řádného hospodáře a zbytečně nezadlužovat město a nezatěžovat občany vysokými poplatky
  • – ochrana vody a její využití pro občany města, využití obnovitelných zdrojů energií

Naprosto klíčovým bodem je aktivní prosazení výsledků referenda. Je to rozdíl oproti pouhému „respektování“ (ostatně kasační stížnost podána nebyla, referendum vyhlásil soud a je platné a závazné. Tedy nic jiného než respektovat tuto skutečnost nezbývá), kdy z pasivní a možné zdržovací taktiky je potřeba přistoupit k aktivnímu a co nejrychlejšímu prosazení vůle občanů. Toto byla naše  základní podmínka pro jakoukoli koaliční spolupráci.

Jak se později ukázalo, výše uvedené včetně důrazu na transparentnost a demokratické principy bylo pro mnohé nepřekonatelné.