Předseda finančního výboru v Jemnici odstoupil!

Směřování a praxi na jemnické radnici už nevydržel ani bývalý starosta. Naše radnice pod vedením Pavla Nevrkly  (ODS) a  Jiřího Kopra (SNK) nezřízeně rozhazuje desítky milionů za nepotřebné věci a projekty.  Předseda finančního výboru dokonce raději odstoupil – než aby mlčel a nesl dále odpovědnost za to, co se dnes na radnici děje.

Náš článek v Jemnických listech  upozorňuje i na nevhodnou praxi při výběrových řízeních,  kdy se často oslovují pouze předem vybrané firmy, starosta zadává celou řadu zakázek bez vědomí zastupitelů. Stomilionový dluh bude zřejmě dále růst.

Alespoň částečný úspěch opozice –  tento týden město konečně zveřejnilo dvě zakázky, ale pouze na úřední desce města s nepochopitelně krátkou dobou na přípravu a podání nabídek. Nikoli na veřejném portálu kam běžně firmy za tímto účelem nahlíží a na zpracování a podání mají min. 15 dní.  Myslíte si , že tímto způsobem se vysoutěží na stavební práce ty nejlepší podmínky? Ze zkušenosti víme, že tomu tak nebude.

Jako opozice máme velkou radost z toho, že se vykročilo správným směrem, ale pojďme to dotáhnout k dokonalosti.

Odstoupení předsedy finančního výboru a podivné hospodaření zde     O podivných neveřejných výběrových řízeních v Jemnici zde