Mažoretky z Jemnice získaly titul mistra světa – děkujeme!

Jemnické mažoretky získaly na Mistrovství světa v Chorvatsku titul mistr světa v kategorii Tradiční BAT a defilé. Dále pokračovaly reprezentací v Polsku, výsledkem byl titul Mistr Evropy defilé. K tomu několik dalších zlatých medailí. Je to famózní úspěch, děkujeme!

Jednou z největších životních radostí je sledovat, jak děti rostou, postupně se začleňují do života, učí se nové věci a vždy je obrovský důvod k oslavě, když se jim v těch věcech daří. Příkladem mohou být naše mažoretky, které toto léto zaznamenaly velké úspěchy v ČR i za hranicemi naší republiky. Velmi jim chceme jménem našeho spolku poděkovat za výbornou reprezentaci našeho města; poděkování samozřejmě patří i jejich trenérkám Markétě Matějkové a Renatě Matějkové za trpělivost a čas, který jim věnovaly a bez kterého by to nešlo.

V červnu skvěle reprezentovaly v Dubňanech, odkud si odvezly 7 zlatých medailí a 1 stříbrnou, a to za několik kategorií. V srpnu se zúčastnily Mistrovství světa v Chorvatsku, kde získaly titul mistr světa v kategorii Tradiční BAT a defilé. V září pak pokračovaly reprezentací v Polsku, výsledkem byl titul Mistr Evropy defilé a několik druhých míst v dalších soutěžních kategoriích.

Je to úžasná reprezentace naší republiky, našeho města, školy, DDM a zejména mažoretek. Víme, že bez obrovského úsilí, píle a mnoha a mnoha desítek i stovek hodin tréningu by to rozhodně nešlo. Moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!

Za spolek Za dobrý život na Jemnicku zastupitelka Mgr.Lenka Pokorná, www.zadobryzivot.cz