Překvapení na schůzi spolku. Složka materiálů týkající se jemnického zastupitelstva a žádostí Josefa Koláře

Dne 4.11.2021 se konala další schůze spolu ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s. Velkým překvapením bylo, že na schůzi přišel nenadále jeden z občanů Jemnice s žádostí, že by se chtěl stát novým členem. Přinesl s sebou obsáhlou složku písemných materiálů, které se týkají současné situace v jemnickém zastupitelstvu a žádostí pana Koláře na změny územního plánu.  Některé z dokumentů byli vypracovány dokonce velmi odborně a bylo vidět, že se celou problematikou někdo delší dobu pečlivě zabýval. Rozeběhla se čilá diskuse, někteří členové bylo velmi rozhořčeni. Upevnilo se naše přesvědčení, že pro Jemnici a budoucnost našich dětí je potřeba zamezit korupci a neuváženému ničení našeho domova ve prospěch ekonomických zájmů úzké skupiny lidí. Nový člen byl jednohlasně přijat do našeho spolku a domluvili jsme se na dalším postupu ohledně obdržených dokumentů, které využijeme v následujících měsících.