Referendum v Jemnici – kompletní návrh na vyhlášení doručen na podatelnu městského úřadu

Návrh na vyhlášení referenda V Jemnici týkajícího se problematických změn územního plánu byl přípravným výborem podán na podatelnu městského úřadu. Podpisové listiny podepsalo rekordních 1075 voličů-občanů města (což obrovským způsobem přesáhlo zákonem požadované množství 638 podpisů). Občané odmítají změny územního plánu, ze kterých by měl prospěch miliardář Ing. Josef Kolář a jeho Rhea Holding.

Mandát na vyhlášení referenda je tak obrovský. Občané si chtějí sami rozhodnout o své budoucnosti, o svém městě. Nechtějí si nechat zničit hodnotu svých nemovitostí a kvalitu svého života, nechtějí si nechat diktovat od zastupitelů města. Referendum musí dle zákona na základě podaného návrhu a podepsaných petičních archů vyhlásit zastupitelstvo města na svém zasedání. Za přípravný výbor jedná pan Antonín Habr z Louky, další členové přípravného výboru jsou PaedDr. Jiří Tříska, Rudolf Svoboda, Mgr. Marie Krebsová, Petr Ambrůz Dis. Ve městě se také ví o různých střetch zájmů a vazbách zastupitelů na Ing. Koláře (například získání mnohamilionové chaty zastupitelem panem Reegenem, obchodní vazby mnoha zastupitelů – dodávání zboží, služeb, vzájemné obchody), manažerka Rhea Holdingu je stále členkou komise pro územní plánování (rada města Jemnice jí odmítá odvolat a přes četné výzvy trvá na jejím setrvání ve funkci).