Jemnická cenzura. Zápis z jednání zastupitelstva Jemnice je neúplný – některé podstatné okolnosti vynechány.

Zveřejněný zápis ze Zasedání zastupitelstva města Jemnice ze dne 21. 2. 2022 neodpovídá skutečnosti a ověření zastupiteli nemělo být vůbec provedeno.  Jsou vynechány podstatné okolnosti z jednání. Zápis přitom podepsali a ověřili zastupitelé Jiří Tymkiv a Jaroslav Anděl.

Dne 21. 2. 2022 se konalo Zasedání zastupitelstva města Jemnice. Zasedání bylo veřejné a probíhalo v kulturním domě. Na zasedání se probírali důležité body týkající se budoucnosti našeho města. V následujících dnech byl zveřejněn na internetových stránkách města Jemnice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice ze dne 21. 2. 2022.  Zápis ověřili zastupitelé Jiří Tymkiv a Jaroslav Anděl.

Na výše zmíněném zasedání zaznělo několik výroků, které však nejsou uvedeny v zápisu. Například zastupitel pan Ing. Novotný řekl, že on sám při anketě vhazoval více hlasovacích lístků do schránky. Dále tento zastupitel požadoval sdělení jmen občanů, kteří podali zastupitelstvu žádost o projednání zrušení usnesení o pořízení změn č. 4 a 5 Územního plánu Jemnice, přičemž mu bylo sděleno pracovníkem úřadu, že tyto údaje neobdržel kvůli GDPR. Nakonec však tato jména občanů včetně bližších údajů (data narození, bydliště) na zasedání dostal k dispozici, podrobně si je pročetl a jistým výrokem tyto jména komentoval. Nic z toho není v zápisu uvedeno. Stejně tak ostatní sdělení jiných zastupitelů (např. Ing. Nevrkly) nejsou uvedeny v souladu se skutečností, což lze snadno ověřit, neboť průběh zasedání je dokonce umístěn na veřejně přístupné internetové síti – viz. Youtube. Zápis však má vždy obsahovat všechny skutečnosti ze zasedání, neměl by nic skrývat či zkreslovat.

Zápis ze Zasedání zastupitelstva města Jemnice ze dne 21. 2. 2022 neodpovídá skutečnosti a ověření zastupiteli nemělo být vůbec provedeno. Celý průběh zasedání byl zaznamenáván na oficiální kamerový a zvukový záznam městem Jemnice, tudíž není problém uvést zápis ze zasedání zastupitelstva do souladu se skutečností.

Občané proto požadují, aby byl zápis přepracován, uveden do souladu se skutečností a řádně ověřen. Vzhledem k pochybnostem na autentičnost a úplnost zápisů z předchozích zasedání zastupitelstev také požadujeme, aby zápisy z následujících zasedání byly vyhotovovány a zejména ověřovány pečlivěji a odpovědněji.