prihlasit-se-k-odberu-novinek

Soudem vyhlášené referendum ovlivní budoucnost Jemnice

V Jemnici se současně s komunálními volbami bude konat také referendum týkající se výstavby velkovýkrmny a drůbežích jatek. Podívejme se blíže na připravené otázky.

Otázky musí splňovat určité právní náležitosti a mít návaznost na územní plán a další související zákony. Proto jsou v nich použity právní obraty, kterým nebylo možno se vyhnout. Vzhledem k soudnímu posuzování máme jistotu jejich nezpochybnitelnosti a správnosti, což je v tuto chvíli velmi důležité. Pokud přijde hlasovat dostatečný počet voličů, výsledek bude pro město závazný. Nemůže to tedy skončit jako s anketou vyhlášenou zastupiteli.

Chtěli jsme se vyhnout situaci, že bychom museli za pár měsíců dělat další referendum, pokud by někdo předložil záměr velkovýkrmny na jiné straně města, či jatka přesunul o pár desítek metrů jinam. Myslíme do budoucna na celé území Jemnice, včetně místních částí Louky a Panenské. Pokud tady nechceme megalomanské kontroverzní záměry, je rozumné nastavit limity pro celé území města.  Občané na otázku odpovídají ANO nebo NE, tedy odpovídají, zda souhlasí či nesouhlasí s navrženým limitem. Každá otázka může řešit pouze jeden parametr územního plánu, takže nakonec se dospělo ke čtyřem otázkám. Kdo odmítá velké výkrmny či obrovská jatka, souhlasí s navrženými limity a v referendu odpovídá 4x ano.

První dvě otázky nastavují maximální velikost areálů živočišné výroby. Maximální únosná velikost jednoho areálu je stanovena na 10 000m2 a možné zatížení zvířaty na 200 dobytčích jednotek. Vychází to z platné vyhlášky a to se pak snadno může přepočítat na jednotlivé druhy zvířat.

Třetí otázka se týká závodu na porážku a zpracování zvířat, kdy je zvolen parametr 400 000kg  porážených zvířat za rok. Nemáme totiž zájem, aby v Jemnici vznikly jatka velikosti Vodňanská drůbež či Kostelecké uzeniny, to se do prostředí našeho města opravdu nehodí. Připravovaný záměr jatek by se totiž mohl pohybovat klidně někde kolem 20% produkce drůbežího masa v ČR, což by znamenalo velkou zátěž.

Nejde nám o bránění podnikání, pouze odmítáme nevhodné obrovské provozy s velkou zátěží pro životní prostředí a občany města. Nechceme tady extrémy mnoha výkrmových hal či největších jatek v ČR. Je to jakýsi kompromis pro obě strany. Navíc limit potravinářské výroby se týká pouze porážky zvířat a jejich následného zpracování, neboť se jedná o rizikovou výrobu z hlediska velké spotřeby vody a možného zápachu. Případná potravinářská výroba typu výroba mysli tyčinek, jogurtů či marmelády by limitovaná nebyla, neboť není problematická.

Pro srovnání-v Uherčicích a navazujících Mešovicích chce pan Kolář celkem postavit 23 výkrmových hal (!), již na to zveřejnil podrobné plány. Náš limit umožní postavit dvě takové haly, ale ne dvě desítky hal. A uvažovaný masokombinát v Jemnici by měl dle jeho plánů zpracovávat 18 milionů kuřat ročně (a to při provozu za jednu směnu pouze v pracovní dny), což je při hmotnosti např. 2 kg kuřete neskutečných 36 milionů kg ročně (při provozu na dvě směny by to bylo 72 milionů kg atd). To jsou až nepředstavitelná čísla. Referendem navrhovaný limit v třetí otázce je 400 tisíc kg ročně. Z toho je zřejmé, že pro tyto megalomanské záměry je účinné a zároveň právně nenapadnutelné.

Čtvrtá otázka se týká areálu bývalého JZD na ulici Slavonická. Zde v jeho části by měla stát ona kontroverzní jatka. Je to však na kopci nad městem, zdaleka viditelně. Veškerý hluk a zápach by se šířil na město. Památkáři nám dokonce dali vyjádření, že by to vytvořilo nežádoucí negativní dominantu vůči historickému náměstí. Proto jako alternativu je navrhnuta  přeměna na tzv. „zónu smíšenou venkovskou“. To je termín z územního plánu a znamená, že vedle menší zemědělské a řemeslné výroby by zde byla umožněna také bytová výstavba – prostě něco na způsob klasické venkovské zástavby. Určitě by zde pak už nemohl být postaven ani obrovský vepřín.

Referendum tak může rozhodnout o směřování a rozvoji celého města na desetiletí dopředu. V tom spatřujeme naprosto zásadní a klíčový moment, který nás nasměruje jako partnera k městům typu Telč či Slavonice, nebo se z nás stane průmyslová oblast zatížená dopravou, hlukem, zápachem. Bude to dějinné rozhodnutí o budoucnosti města, o životech našich dětí či vnoučat.

Referendum rozhodne o budoucnosti Jemnice