Tiskové prohlášení ke lživým výrokům na adresu našeho kandidáta pana Rudolfa Svobody

V mediích se v posledních dnech objevily lživé zavádějící články o údajném chybném vyplácení odměn ve Správě majetku města, s.r.o., kde pan Rudolf Svoboda působil od jmenování roku 1994 do odchodu do důchodu v roce 2020.

Pan Svoboda jako jednatel odpovídal za hospodaření společnosti celým svým osobním majetkem. Veškeré odměňování pracovníků včetně pana Svobody bylo prováděno v souladu s platnými „Zásadami odměňování pracovníků“, bylo transparentní a všichni byli seznamováni se stanovenými částkami. Hospodaření bylo průběžně dozorováno tříčlennou dozorčí radou, která měla za povinnost se scházet nejméně dvakrát ročně. Rada města byla pravidelně seznamována s hospodařením společnosti a každý rok schvalovala účetní závěrku. Finanční a kontrolní komise měly kdykoli přístup k veškerým požadovaným dokumentům.

Nikdy za uvedených 15 let působení pana Svobody ve funkci jednatele nebylo nalezeno žádné pochybení, společnost se zdárně rozvíjela, dobře plnila svoji funkci a dosahovala velmi dobrých ekonomických výsledků.

Jakékoli informace zpochybňující činnost pana Svobody nemají oporu v žádném oficiálním materiálu. Zveřejňování výše uvedených lží po dvou letech od odchodu pana Svobody důchodu, navíc těsně před volbami, jsou tak pouhým trapným trikem předvolebního boje a snahou zvrátit události kolem referenda. Důkazem toho je i skutečnost, že tyto lživé informace byly zveřejněny pouze v mediích, která se dlouhodobě snaží ovlivnit dění ve prospěch kontroverzních záměrů pana Koláře. Pan Rudolf Svoboda v tom spatřuje účelové poškozování svého jména a bude se bránit vůči veškerým nařčením soudní cestou.

Zveřejňované lživé informace mají za cíl skrýt skutečné problémy našeho města – radniční klientelismus a obchodní vazby zastupitelů na pana Koláře – a mají narušit dějinné rozhodování o budoucnosti našeho města prostřednictvím referenda.

Kandidáti Za dobrý život na Jemnicku stojí za panem Rudolfem Svobodou a váží si jeho velmi dobré dlouholeté práce pro město ve funkci jednatele společnosti.