Tiskové prohlášení – průběh povolebních jednání k 3.10.2022

V povolebním vyjednávání se snažíme chovat transparentně a nepolitikaříme. Máme již za sebou čtyři velmi plodná jednání – s Pro JemniciMladýmiKDU-ČSL a ANO. Nalezli jsme s nimi shodu v mnoha bodech našich programů a rozproudila se konstruktivní diskuse nad konkrétními tématy. Ve snaze uklidnit povolební situaci a pobavit se o budoucnosti města jsme kontaktovali také ODS KSČM. Budou navazovat další jednání s výše uvedenými.

Trochu rozpaků v nás však vyvolalo jednání se současným starostou. Velký důraz pro potenciální koaliční spolupráci kladl na pokračování projektů a vyčerpání stomilionového úvěrového rámce. Na náš požadavek nahlédnout do projektových dokumentací nám však napsal: „dokud není domluvena koalice minimálně 11 zastupitelů ochotných zvednout ruku pro koalici, tak nemá smysl to řešit“. To nás zarazilo, nechceme kupovat zajíce v pytli a následně podporovat problematické projekty – viz. například předražená fotbalová tribuna či nesmyslně předimenzované parkoviště u hřbitova.

 Výsledkem referenda je také požadavek občanů na změnu regulativu území na ulici Slavonická z „plochy zemědělské výroby“ na „plochu smíšenou venkovskou“. Příznivci záměrů pana Koláře však mluví o potřebách právní analýzy a šíří účelové pochybnosti, že by taková změna bránila na daném místě podnikání. Chtějí totiž získat čas, zpochybnit referendum a umožnit v mezidobí panu Kolářovi pokračovat v jeho záměrech. Jednu z rolí v tomto zpochybňování hraje Kolářova spolupracovnice paní ing. Tesařová, která je stále v komisi rady města pro územní plánování (jejíž předsedou je Ing. Kopr). To vše jsou ale účelové lži – podnikání tam možné bude i nadále, včetně zemědělského. Jen se navíc rozšiřují možnosti využití i o nezemědělskou činnost, ubytování, bydlení apod. Zemědělství v rozsahu rodinného farmaření, skladování, řemeslné výroby, služeb apod., to vše může být provozováno a rozvíjeno i nadále. Musí to však být oblast příznivá k žití obyvatel a nebude tak již možná obrovská zemědělská velkovýroba typu chov prasat čítající patnáct tisíc kusů nebo něco podobně obrovského (což tu reálně hrozí a o co se nyní hraje).

„Plocha smíšená venkovská“ je již v některých jiných částech města Jemnice mnoho let zavedena a samozřejmě se tam podniká; pouze se tedy tato plocha rozšíří i na plochu u ulice Slavonická. Otázkami se navíc podrobně zabýval soud, další analýza by jen stála peníze a je to účelové zpochybňování platnosti referenda.

 SV – smíšené obytné venkovské: definice: Plochy smíšené obytné venkovské se obvykle vymezují ve venkovských sídlech zejména pro bydlení (včetně hospodářského zázemí), obslužnou sféru a výrobní činnosti, včetně zemědělských, omezeného rozsahu, tak aby byla zachována kvalita obytného prostředí a pohoda bydlení. Součástí plochy mohou být pozemky související dopravní a technické infrastruktury, lokální veřejná prostranství, zeleň a malé vodní plochy a toky.

Právní předpisy: vyhláška č. 501/2006 Sb. § 8, vyhláška č. 501/2006 Sb. § 3, odst. 4

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj: Standard vybraných částí územního plánu Dokumentace datového modelu Verze 24. 10. 2019. Dostupné z: https://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/28-standard-up-2019-10-24/StandardUP_dokumentace.pdf