prihlasit-se-k-odberu-novinek

Varovné stanovisko profesora univerzity k záměrům Rhea Holdingu

Starosta Jemnice požádal profesora Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Tomáše Lošáka, Ph.D. o odborné stanovisko k záměrům velkovýkrmen. V dokumentu se uvádí:

  • aplikace trusu drůbeže či prasečí kejdy může způsobit nárůst nežádoucích dusičnanů ve vodách
  • Jemnice se nachází ve zranitelné oblasti z hlediska dusičnanů a oblast je náchylná ke kontaminaci spodních i povrchových vod
  • aplikace drůbežího trusu může způsobovat zápach, emise amoniaku a obtěžovat obyvatelstvo
  • převážení organických hnojiv způsobí zvýšený provoz techniky na komunikacích

Dokument ke stažení ve formátu pdf k dispozici zde

Riziko přináší zejména velké záměry, kdy se pracuje s velkým mnostvím výkalů zvířat.  Otázky referenda umožní nastavit limity gigantickým záměrům mnoha hal v jedné lokalitě. Kdo nechce obrovské velkochovy a souhlasí s limity, hlasuje v referendu ano