Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc – Soudobé intenzivní zemědělství a jeho neudržitelnost

Vysoce ceněný odborník a jemnický rodák na téma neudržitelnosti intenzivního velkovýrobního hospodaření a jeho velmi rizikového vlivu na půdu a spodní vody:
Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

-půdní mikrobiolog a univerzitní profesor zemědělské mikrobiologie, povoláním agronom. Specializuje se na mikrobiální transformace dusíkatých látek v půdě, na ekofyziologii půdních mikroorganismů, na tvorbu plynných metaboitů a emise tzv. skleníkových plynů. V letech 2012-2017 zastával funkci ředitele Biologického centra AV ČR, mnoho let působil jako proděkan pro vědu a doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Je autorem a spoluautorem více než 200 vědeckých a odborných publikací. V poslední době se více věnuje popularizaci vědeckých výsledků a výchově v oblasti ochrany půdy. Narodil se v Jemnici.

Intenzivní zemědělství – více ZDE