Veřejné zastupitelstvo 28.6.2023 – Nevrkla a jatka?

Ve středu 28.6.2023 v 18 hodin se v zasedací místnosti radnice koná veřejné zasedání zastupitelstva Jemnice. Starosta Nevrkla (ODS) a místostarosta Kopr (SNK) však dle výsledků referenda pracovat nechtějí a domluvili se s Kolářem, že budou dělat vše pro podporu jeho podnikatelských záměrů (důkaz zde). Viditelně tak opovrhují vůlí většiny obyvatel města plynoucí z referenda, maří realizaci jeho výsledků  a riskují tak svou trestně a hmotně právní odpovědnost.

Zastupitelé Za dobrý život však předložili k projednání následující požadavky (podrobně zde):

  • zrušení změny územního plánu (ÚP) na velkovýkrmnu u Bažantnice a záměru přípojky pro drůbeží jatka
  • zrušení pověření starosty pro jednání s odborem územního plánování, protože schválně blokuje změny ÚP plánu dle výsledků referenda
  • stavební uzávěra podle doporučení právníků znemožňující výstavbu masokombinátu a velkovýkrmen

Jak se k hlasování postaví MLADÍ – kteří ve svém předvolebním programu (viz níže autentický scan jejich programu) psali „jdeme dělat věci jinak“ a slíbili toto:  za všech okolností Vám slibujeme, ať už bude konečný výsledek referenda jakýkoliv, MLADÍ budou respektovat Vaše většinové rozhodnutí a budou dbát na jeho dodržování….?  Budou tedy dbát, aby se už konečně změnil územní plán a budou činit veškeré (!! – tak to stanovilo referendum) kroky k tomu, aby na území města nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění jatek o kapacitě větší než 400 000kg ročně..? Veškerými kroky se rozumí samozřejmě i stavební uzávěra proti masokombinátu a velkovýkrmnám, kterou doporučují právníci Frank Bold (a za jejichž doporučení a analýzu město utratilo cca čtvrt milionu). Platí tedy ještě sliby MLADÝCH???

ODS lhala úplně – na jejich předvolebním letáku bylo uvedeno: „nechceme realizovat megalomanské projekty“. Neustále prosazovaná jatka by byly jedny z největších v ČR a znamenaly by dopravní zátěž dle směnnosti provozu 12-25-36 tisíc přejezdů kamionů za rok a produkci odpadních vod jako dvě současné celé Jemnice (se spoustou reziduí a polutantů končících ve Vranovské přehradě). Chceme nenávratně zničit a zaprodat krásné prostředí kvůli zisku a egu jednotlivce?