Zastupitelé Jemnice hodili obyvatele přes palubu, upřednostnili své přátelské a ekonomické vazby s Ing. Josefem Kolářem (Rhea holding)

Obavy obyvatelů Jemnice se naplnily – jejich zastupitelé je dne 24.11.2021 hodili přes palubu a vůbec je nezajímal jejich názor.  Všichni přítomní zastupitelé mimo chybějících (tj. mimo starosty Ing. Slabého, Ing. Hanáka a Ing. Novotného) odsouhlasili požadavky Ing. Koláře, ačkoli o daných záměrech nevědí nic bližšího (nikdo po cca 20 měsících stále neupřesnil kapacitu a rozsah záměrů…!!). Lehkomyslně tak hazardují s budoucností celého města a podepsali bianko směnku. Jeden podnikatel z Lovčovic tak u zastupitelů znamená více než čtyři tisíce obyvatelů města. Přátelské i ekonomické vazby zastupitelů na Josefa Koláře se přímo potvrdily v pří,ém přenosu a mnozí hlasovali v rozporu se zákonem o střetu zájmů i v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva města. Anketa pořádaná stranou Mladí za rozvoj byla jen plácnutí do vody, neboť její výsledek nikdo ze zastupitelů (a dokonce ani ze strany Mladí za rozvoj…) nerespektoval (proč tu anketu tedy dělali??). Zastupitelé tak porušili svůj slib, že budou pracovat ve prospěch občanů města a že budou dodržovat zákony. Místo toho pracují ve prospěch Koláře z Lovčovic a na zákony a předpisy doslova kašlou.