Zastupitelé Jemnice napsali občanům – fakta neznají, nic nesdělují, konkrétně neodpovídají, střety zájmů ignorují

Občané Jemnice podali zastupitelům konkrétní písemné dotazy týkající se připravovaných záměrů a osobních střetů zájmů. V souladu s jednacím řádem požadovali odpovědi od každého ze zastupitelů zvlášť. Přesto většina z nich včetně staropsty a místostarosty odpověděla písemně nicneříkajícím hromadným dopisem. Konkrétně nic nesdělili. Stále nevíme, kolik drůbeže se bude zpracovávat,  jaká bude spotřeba vody, jaká se uvažuje kapacita hal pro výkrm. Dokonce nikdo ze zastupitelů nepotvrdil, že někdy osobně viděl nějaký závod na porážku a zpracování drůbeže. Nikdo z nich ani nesdělil nic ke střetům zájmů. Prostě nic….Po téměř dvou letech od podání žádostí firmou Zeobs naši zastupitelé odmítají sdělit, co schválili a pro co několikrát hlasovali…. Za co je platíme z našich daní?

Dopis obsahoval pouze obecné sdelení v tom smyslu, že….“ předpokladem k výkonu funkce zastupitele je schopnost získat dostatek informací a odpovědně rozhovodat ve prospěch občanů“….. – to občané vědí. A právě nic z toho zatím zastupitelé nepředvedli!! Dále v odpovědi uvádí, že…“jako zastupitelé jsme si vědomi povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů„…. To také víme (směňování chat, obchodní vazby-projekty, prodej písmu, zámečnické a instalatérské dodávky….)

Byly položeny mj. následující dotazy:

Měl/měla jste možnost se podrobně na vlastní oči seznámit s nějakým podobným provozem na zpracování drůbeže? (pokud ano, napište prosím, kde jste se byl/byla podívat a za jakých okolností-např. vlastní pracovní zkušenost, pozvání na exkurzi od investora apod.)

  Jaká bude předpokládaná roční kapacita zpracování kusů drůbeže?

 Jaká bude předpokládaná roční produkce odpadních vod u provozu zpracování drůbeže?

 Jaká bude předpokládaná roční potřeba vody pro uvažovaný provoz zpracování drůbeže? (kolik z této potřeby se uvažuje odebírat z podzemních vod pomocí vrtů?)

Jaká bude předpokládaná ustajovací kapacita výkrmových hal na drůbež (kusů drůbeže na jeden výkrmový cyklus)?, případně kolik se plánuje hal a jakých rozměrů?

Máte Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých, obchodní vazbu s panem Ing. Josefem Kolářem (např. Vy či někdo z Vašich blízkých je u pana Ing. Koláře či v některé jeho firmě zaměstnán, Vaše firma či firma někoho z Vašich blízkých uzavřela nějaké obchody, dodává/dodávala nějaké zboží či má/měla od něj či jeho firem nějaké zakázky? Pokud ano, uveďte prosím ve stručnosti, o co se jedná.)

 Máte Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých, přátelskou vazbu na Ing. Josefa Koláře (tj. dobře se přátelsky a kamarádsky znáte, navštívili jste se přátelsky např. při nějaké oslavě apod.)?

Vnímáte skutečnost, že paní Ing. et Ing. Zdeňka Tesařová, Ph.D. je členkou komise rady města pro územní plánování  Jemnice a zároveň zaměstnankyní pana Ing. Koláře, jako střet zájmů?

 Považoval/a byste sám/sama osobně za správné, aby paní Ing. et Ing. Zdeňky Tesařové, Ph.D. byla z funkce členky komise rady města pro územní plánování odvolána, resp. aby sama odstoupila?

Celý dopis od občanů s otázkami zde

Kompletní písemná odpověď zastupitelů zde

Vše se dá porovnat s předvolebními sliby např. SNK (více zde):

  • usilujeme o město malebné, fungující a přívětivé, v němž chceme společně žít! O město, na které budeme právem hrdi a společně ho předáme našim dětem.
  • o vás s vámi
  • změna přístupu města
  • pro naše město