Cenzura paní tajemnice

Velmi znepokojivě se jeví událost, kdy tajemnice města paní Ing. Loiblová zabraňovala nahrávání průběhu zastupitelstva a donutila přítomnou občanku ke smazání vytvořeného záznamu. Dle ústního vyjádření starosty města se jednalo o individuální aktivitu paní tajemnice a nejednala na pokyn starosty, který o tom vůbec nevěděl. Její jednání je o to více nepochopitelné, když původně pracovala na Městském úřadě Moravské Budějovice, kde je průběh jednání zastupitelstev pravidelně nahráván a dokonce zveřejňován na stránkách města – více ZDE.

Nahrávání průběhu veřejného zastupitelstva – více ZDE

Celé zastupitelstvo však mělo mnoho svědků, kteří přesně popsali, co se tam událo. Zápis z jednání zastupitelstva je v některých částech poněkud odlišný od skutečnosti. Zapisování a ověřování zápisů je tak v Jemnici formální. Naštěstí svědkové přesně popsali co tam zaznělo.

Podrobnější informace si můžete přečíst – více ZDE