prihlasit-se-k-odberu-novinek

Zastupitelé se bojí občanů

Na zastupitelstvu přítomný občan v souladu se svým právem vyzval zastupitele, aby vyjádřili svůj názor na výstavbu velkochovů. Nikdo ze zastupitelů mimo starosty neodpověděl, čímž byl porušen jednací řád (srovnej s §10a jednacího řádu: odst. 1) Občané města mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na členy zastupitelstva
města, radu města, její jednotlivé členy, na další orgány města a ředitele organizací
zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.
odst. 2) Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně)
. – více ZDE