Tanečky kolem referenda

Po zveřejnění výsledků hlasování se zvedl nesouhlas občanů. Starosta dodatečně zveřejnil, že se na zastupitelstvu dne 25.8.2021 bude projednávat referendum o změně územního plánu, které by se vyhlásilo ve spojení s parlamentními volbami: – více ZDE  . Nutno podotknout, že by referendum v tomto termínu bylo velmi rozumné. Využila by se tak vysoká účast občanů ve volbách a značně by se tím šetřily náklady. Ostatně i soudy doporučují, aby se místní referenda konaly ve spojení s celostátními volbami – více ZDE .

19.8.2021 (tedy 5 dní před konáním zastupitelstva) však starosta náhle zrušil jednání o referendu: – více ZDE . Zrušení jednání o referendu bylo zdůvodněno nedostatkem informací (cca rok a půl po podání žádosti investorem, po předjednání se zastupiteli a cca 4 měsíce po schválení zařazení záměrů do pořizování změny územního plánu …..).

25.8.2021 proběhlo zastupitelstvo a jeden ze zastupitelů přesto předložil návrh na zařazení jednání o referendu. Tento návrh na referendum byl drtivou většinou hlasů odmítnut (možná zde sehrál roli zřejmě velmi silný tlak investora na zastupitele – neboť pokud by občané velkovýkrmny a masokombinát v referendu odmítli, byl by výsledek referenda pro město závazný a investor by již neměl šanci dále prosazovat své záměry….). Na jednání zastupitelstva proběhla také zajímavá diskuse v závěru, kde se občané dokonce jen tak mimochodem dozvěděli o zájmu jednoho ze zastupitelů na vybudování úložiště jaderného odpadu v Jemnici: – více ZDE