Vysvětlení otázek referenda a způsob hlasování

  

Pojďme si společně projít otázky referenda:

 otázka č. 1: Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby na území města Jemnice nemohlo dojít ke vzniku či zprovoznění chovu či skupiny chovů hospodářských zvířat v jedné lokalitě o celkové ustájovací kapacitě větší než 200 dobytčích jednotek (DJ)?

 Pozn.: 1 dobytčí jednotka (DJ) = 500 kg živé hmotnosti zvířete. Propočítáním na jednotlivé kategorie zvířat se provede dle koeficientů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. část C)

200 dobytčích jednotek (DJ) odpovídá například 1428 ks prasat ve výkrmu nebo cca 2 výkrmovým halám pro brojlery či kravín 153 ks dojných krav. Je to tedy rozumná a dostatečná velikost zemědělského areálu umožňující trvale udržitelné hospodaření v celém regionu. Žádné megalomanské stavby desítek hal na jednom místě.

ANO – připadá mi rozumné, aby kdekoli na území Jemnice, Louky i Panenské mohl kdykoli v budoucnu vzniknout pouze takový chov, který se vejde do limitu 200 DJ

NE – nesouhlasím s navrženým limitem a chci umožnit, aby například u Bažantnice mohlo být postaveno 15 výkrmových hal drůbeže na jednom místě a v Louce či u Hlubokého rybníka dalších 20 hal pro výkrm prasat

otázka č. 2: Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby změnou územního plánu města Jemnice nemohla vzniknout plocha zemědělské výroby (VZ) o velikosti větší než 10.000 m2, která by umožňovala výstavbu stájí?

 Plocha 10 000 m2 je téměř dvojnásobek fotbalového hřiště a mohlo by se na ní postavit například 10-13 rodinných domů. Běžná farma se na takovou plochu vejde. U Bažantnice však se nyní navrhuje vyčlenit areál o velikosti 83 000 m2 (!)

ANO – připadá mi rozumné, aby kdekoli na území Jemnice, Louky i Panenské mohl kdykoli v budoucnu vzniknout pouze takový chov, který nebude zabírat plochu větší než 10 000 m2

NE – nesouhlasím s navrženým limitem a chci umožnit vznik velkochovů, z nichž každý může být o velikosti několika hektarů bez jakéhokoli omezení

otázka č. 3: Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby na území města Jemnice nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě porážky větší než 400.000 kg ročně?

Jatka sebou přináší vždy vysokou spotřebu vody, produkci odpadních vod, obrovskou dopravní zátěž a riziko zápachu. Navrhovaný limit 400 000 kg ročně znamená možnost existence lokální řeznické výrobny a vyhneme se riziku výstavby jedněch z největších jatek v ČR. Regulativ se opět týká celého území Jemnice, Louky i Panenské, neboť nevíme s jakým nápadem kdo a kam přijde.

ANO – připadá mi rozumné, aby velikost případných jatek na porážku zvířat kdekoli na území našeho města byla zastropována

NE – nesouhlasím s navrženým limitem a chci umožnit vznik obrovského závodu na porážku zvířat, který bude produkovat obrovské množství odpadních vod a bude s ním spojena velká dopravní zátěž

otázka č. 4: Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby v územním plánu města Jemnice plocha zemědělské výroby (VZ) při ulici Slavonická byla změněna na plochu smíšenou venkovskou (SV) umožňující mimo jiné také výstavbu rodinných domů?

 Na ulici Slavonická v areálu bývalého JZD je nyní mimo ZEOBSu také další firma a dva soukromí zemědělci. Část plochy je ve vlastnictví České republiky. V okolí jsou rodinné domy a bytovky, na dohled naše náměstí s krásnou věží.

Změnou regulativu by stávající firmy a soukromí zemědělci samozřejmě i nadále mohli pokračovat ve své stávající činnosti, avšak další nová výstavba by neměla mít velkovýrobní charakter a nesměla by snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území. Město by mohlo požádat o převod státních pozemků k případné bytové výstavbě.

 ANO – připadá mi rozumné, aby se na toto území vztahovaly navrhovaná pravidla

 NE – nesouhlasím s navrženou změnou a chci ponechat stávající stav, který umožňuje výstavbu například velkého vepřína