Rudolf Svoboda: „Pojďte k referendu“

Jmenuji se Rudolf Svoboda, jsem bývalý jednatel SMM, s.r.o. Jemnice, tuto funkci jsem vykonával od 1.1. 1995 do 30.4. 2020, to je od založení společnosti do mého odchodu do důchodu.

Po dobu působení ve funkci jednatele jsem, i přes některé nabídky, nikdy nekandidoval do komunálních voleb, abych si udržel loajalitu ke každému politickému subjektu, který se podílel na řízení města. Mým koníčkem je práce se dřevem, což je moje původní profese, a dále cestování. Ve svém profesním životě jsem měl jedinečnou výhodu, a to že každá profese, kterou jsem zrovna vykonával, se záhy stala mým koníčkem.

Proč tedy letos poprvé kandiduji v komunálních volbách?  Mám takový dojem, že v posledních letech město Jemnice tak nějak ztrácí dech, řekl bych, že v určitých směrech dochází ke stagnaci nebo dokonce k určitým zhoršením v činnostech, které mají zajišťovat spokojený a příjemný život obyvatel města. Zejména myslím komunikaci vedení a orgánů města s obyvateli. Město zorganizuje anketu mezi občany, občané /většina/ se vyjádří, ale zastupitelstvo anketu vůbec nevezme v potaz. Tím dají zastupitelé jasný signál obyvatelům: vy nás nezajímáte, my máme svůj názor, a ten si tedy prosadíme. Dále považuji za samozřejmost, aby město bylo uklizené a čisté.  Také si pamatuji, kdy do Jemnice jezdili z okolních měst jednotliví pracovníci městských úřadů nebo zástupci tamních radnic, aby u nás mohli načerpat určité vědomosti nebo zkušenosti, protože město Jemnice bylo v určitých činnostech a projektech před nimi. V současné době mám takový pocit, že se situace obrátila.

Můj osobní názor je takový, že každý spolek, každý výrobní podnik, prostě každá organizace je tak úspěšná a prosperující podle toho, jaké má vedení. Je třeba, aby vedení města mělo vizi, kam město směřovat, a starosta si musí zajistit spolupracovníky, kteří do své práce dávají maximum.

Věřím, že občané našeho města si přejí žít ve svém městě spokojeně a šťastně. Brzy budou mít možnost, tyto své tužby si zajistit, a to tím, že půjdou ke komunálním volbám a zvolí si takové zástupce, kteří jim jejich potřeby a požadavky zajistí.

Samozřejmě si také mohou zvolit, jaké prostředí, kvalitu ovzduší a celkové žití v našem městě chtějí – to si zajistí účastí u referenda, které se týká prosazovaných změn v územním plánu.

Každý volič si letos může sám určit, jestli chce, aby královské město Jemnice bylo městem příjemným pro žití a lákadlem pro návštěvníky, nebo městem spojeným s velkochovy drůbeže a podobně.

Rudolf Svoboda