Náš program jako jedinečná šance na opravdovou změnu k lepšímu

 

                                                                                                                                                                 Náš program jako jedinečná šance na opravdovou změnu k lepšímu:

Jemnice dobré místo pro život

 • využijeme potenciálu zdejších lidí pro zkvalitnění místního života – budeme se aktivně zajímat o Vaše návrhy na změny či zachování stavu, umožníme uplatnění odborníků se znalostí místní situace a se vztahem k našemu městu
 • přitáhneme lidi z profesí, kterých se v malých městech často nedostává, aby občané k lékařům či za vzděláním a běžnými službami nebyli nuceni odjíždět jinam
 • učiníme vše proto, aby tu zdejší mladí rádi zůstávali žít a zakládali tu rodiny
 • město chceme přeměnit na top destinaci kvalitního bydlení. Proto bychom ho chtěli postupně celé zrevitalizovat, vždy na základě důkladné otevřené diskuse a se zohledněním přání občanů
 • podpoříme dostupnost služeb pro seniory
 • územní plán upravíme takovým způsobem, aby zde nebylo možné realizovat velké zatěžující projekty (velkovýkrmny, kafilerní závod, velká drůbeží jatka)
 • budeme se snažit o rozvoj Louky a Panenské dle přání jejich obyvatel vč. dořešení zásobování vodou
 • opravíme a revitalizujeme obecní studny na veřejných místech
 • snížíme poplatky za popelnice ze stávajících 720 Kč na 550 Kč
 • chceme občanům umožnit prožít kvalitní život a nebudeme je zatěžovat zvyšováním poplatků za psy a nárůstem vstupného na koupaliště
 • podpoříme kvalitní bydlení a nebudeme navyšovat daň z nemovitostí a ponecháme ji na zákonném minimu
 • zasadíme se o větší podporu spolků, sportu a Sokola, muzejního spolku, podpoříme děti, mladé rodiny a důchodce. Dětská hřiště budeme realizovat dle přání občanů.

 Demokratické principy ve městě

 • vyloučit hlasování při střetu zájmů
 • zveřejňovat videozáznamy z jednání zastupitelstva (tak jak je to běžné v jiných městech)
 • úpravou jednacího řádu zastupitelstva chceme umožnit občanům zapojit se do diskuse před hlasováním, a ne až na konci zasedání
 • zveřejňovat zápisy z jednání rady města (nyní se nezveřejňují)
 • v zápisech uvádět, jak který radní hlasoval (nyní je zaznamenán pouze souhrnný výsledek hlasování bez konkrétní osobní odpovědnosti)

 Správný hospodář

 • peníze budeme investovat pouze promyšleně a rozumně, úspory musí jít ve prospěch všech občanů
 • důležité investiční akce a závažné otázky budeme řešit vždy důkladnou diskusí s občany či jednoduchým závazným referendem organizovaným městem
 • snížení nákladů na provoz města, méně externích služeb a lepší využití vlastních zdrojů
 • budeme se chovat transparentně – zveřejňovat všechny výdaje schválené radou (nyní je to neveřejné), rozpočtová opatření se musí vždy důkladně vysvětlit a doložit
 • maximální využití obnovitelných, alternativních a místních zdrojů energií pro školu, veřejné a městské budovy
 • krásné město pro všechny – zlepšíme fungování Správy majetku města – nutná je kvalitní údržba města a zeleně
 • městský pozemek nyní směrovaný pouze pro podnikatelské záměry jednotlivce chceme pomocí dotací využít na vybudování záložního zdroje vody pro všechny občany města
 • pokusíme se nalézt také další možné zdroje vody, které se pak dle možností propojí s vodárenskou soustavou, s cílem zlevnit vodu pro občany města

Pomozte nám prosadit pozitivní budoucnost Jemnice

i tentokrát to společně dokážeme

volte číslo 8 – volte dobrý život na Jemnicku