Pavel Obrdlík: „Voda musí být pro občany a Jemnici si nenecháme zničit“

Narodil jsem se 13.08.1949 v Unhošti od svých 2 tel žiji trvale v Jemnici, jsem ženatý s manželkou jsme  vychovali 2 děti. Do roku 1990 jsem pracoval v místním závodě MOTORPAL. Od tohoto roku do roku 1999 jsem byl zaměstnán u 3 zaměstnavatelů. Koncem roku 1999 jsem se stal obchodním zástupcem ALLIANZ POJIŠŤOVNY a.s. kde pracuji doposud.

Mojí zálibou je cestování, po celý rok se snažím aktivně sportovat.

Za svůj život v Jemnici jsem zažil mnoho pozitivního i záporného. Na záporných situacích se snažím nalézat i klady. Jsou však 2 mezníky v mém životě, kde jsem klady nenašel. První byl vstup vojsk VARŠAVSKÉ SMLOUVY na území ČESKOSLOVENSKA v srpnu 1968.

Druhou, zdánlivě bezvýchodnou situací je snaha pana Koláře zničit nám svojí činností vše pěkné a zdravé co v našem městě a okolí máme jen kvůli osobnímu zisku. Na opakované výzvy občanů k zastupitelům, proč a s jakým ekonomickým efektem pro město a jeho občany vždy hlasovali ve prospěch výše uvedené osoby, jsme se nedočkali odpovídajícího vysvětlení.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vstoupit do spolku jemnických občanů, kterým není lhostejná budoucnost města, a kteří se budou snažit zvrátit přijatá rozhodnutí a tím zajistit naší generaci, ale i našim dětem a vnoučatům, Jemnici nejméně v té podobě jakou ji známe.

Pokud dáte našemu uskupení hlas, budeme za vás všechny vytvářet tlak, aby navždy panu Kolářovi přešla chuť na aktivity v našem městě.

Pavel Obrdlík