Jak se rozhodovalo na ustavujícím zastupitelstvu v Jemnici

Dne 24.10.2022 se konalo ustavující zastupitelstvo v Jemnici. Již na něm se začala odhalovat pravá podstata nově vzniklé koalice.

Zde uvádíme shrnutí tohoto veřejného zasedání:

– zastupitelé složili slib: slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

– nová  koalice si nelogicky prosadila navýšení členů výborů na devět z každého výboru bez zohledňování odbornosti jednotlivých členů (jedná se o placené funkce, tudíž to bude stát více peněz všechny občany města). Do finančního výboru pak jmenovala Petra Šimáčka, Radka Engelmana, Martina Douchu, Martina Krupila, Milanu Lajdovou, Josefa Nováka, Víta Feldbabela, Eduarda Macha a Miloně Slabého. Protinávrh opozice na ustanovení nižšího počtu členů byl odmítnut.

– při rozpravě před volbou nového vedení města se začalo hovořit také o průběhu předvolebních jednání a o nebezpečí prorůstání byznysu do komunální politiky. To však začalo představitelům nové koalice vadit a v sále mezi veřejností dokonce jejich rodinní příslušníci začali vykřikovat, že je to nezajímá (je pochopitelné, že právě je to nezajímá. Slušností je však vyslechnout názor opozice). Poté zastupitelé evidentně účelové koalice na návrh Ing. Nevrkly (ODS) v rozporu se zákonem o obcích odebrali slovo zastupiteli „Za dobrý život“ a ukončili rozpravu. Takto si představují demokracii v praxi.

– na programu (který připravoval ještě původní starosta pan Ing. Miloň Slabý) mělo být také hlasování o tzv. „vyhrazení  si zastupitelstvem právo rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se přímých změn územního plánu a realizace výsledků místního referenda“. Tedy aby veškeré záležitosti týkající se referenda nemohla ve skrytosti projednávat rada města, ale aby vše bylo projednáváno na veřejných zasedáních zastupitelstva. Rada města v Jemnici totiž rozhoduje bez účasti veřejnosti a v zápisech z jednání stále nejsou zaznamenávány ani jmenovité výsledky hlasování jednotlivých radních (zápisy navíc bohužel nejsou veřejnosti běžně k dispozici). Bylo by to tedy transparentní a v zájmu demokracie (což také potvrzuje právník JUDr. Holub – jeho vyjádření zde). Toto hlasování však evidentně nebylo nové vzniklé koalici po chuti. Ing. Nevěčný (ODS) k tomu řekl, že „dle jeho názoru se jedná pouze o gesto, které nic neřeší a že vyjádření právníka města vnímá spíše jako jeho osobní pocit, než jako právnické vyjádření“. Následně byl bod hlasování vypuštěn.

Celý oficiální zápis z jednání ustavujícího zastupitelstva je zde.