Zasedání zastupitelstva středa 16.11.2022. Přijďte podpořit sami sebe – o tom jak Vy a Vaše děti prožijí budoucnost

Ve středu 16.11.2022 v 18 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu v Jemnici koná zasedání zastupitelstva. Na programu (bod 17) by dle požadavků občanů i zastupitelů (Za dobrý život a Pro Jemnici) mělo být hlasování o změnách územního plánu dle výsledků referenda (žádost občanů a zastupitelů podrobně zde).

Rada města (Nevrkla, Kopr, Nevěčný, Reegen, Doucha, Chvátal, Babišová) již doporučila zastupitelům nerozhodovat (!)- přesně specifikovanou žádost zpracovanou právníkem označila za nejednoznačnou a prý si nestihli za více jak měsíc připravit podklady a má to tedy být bráno jen na vědomí…… (vše níže přiloženo). Navíc naprosto ignorují skutečnost, že žádost podanou zastupiteli jsou povinni dát k hlasování bez ohledu na další lhůty. Navíc dokonce v rozporu se skutečností tvrdí, že to je podání „jen“ od občanů. Zdráhají se tak dokonce zrušit již probíhající změnu územního plánu, která by měla umožnit výstavbu velkovýkrmny u Bažantnice…

Dalším bodem je návrh rady města navýšit odměny členů komisí o 20% !!. V radě města jsou i Mladí za rozvoj, kteří před volbami slibovali, že budou dělat věci jinak a moderně. Vše tak půjde k tíži občanů, kteří vše zaplatí ze svých daní. A stále se bude nedostávat. Pak se nelze divit, že máme dražší poplatky za popelnice než třeba v Brně….

Prosazení výsledků referenda není samozřejmou záležitostí. Nově vzniklá účelová koalice bude dělat evidentně vše pro zdržování a zpochybňování dalších kroků (zřejmou roli zde hrají střety zájmů a obchodní vazby některých radních na J.Koláře).  Účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva  je známkou odpovědného přístupu ke své budoucnosti.