Aktivní opozice požaduje mimořádné svolání zastupitelstva

Zastupitelé Za dobrý život a Pro Jemnici společně požádali o konání mimořádného zastupitelstva, které by aktivně činilo veškeré kroky k realizaci výsledků referenda. Starosta má povinnost mimořádné zastupitelstvo svolat do 21 dní. Výše uvedení zastupitelé požadují především projednání těchto bodů:

  • zrušení probíhající změny územního plánu na výstavbu velkovýkrmny u Bažantnice
  • pořízení nové změny územního plánu, která by zahrnovala a aktivně prosazovala výsledky referenda
  • zrušení smlouvy na položení odpadního potrubí a znemožnění provedení vrtů na vodu na pozemku města (vše mělo sloužit pro účely připravovaných drůbežích jatek)

(vše podrobně k těmto výše uvedeným bodům včetně průvodní zprávy zde)

Dále pak výše uvedení zastupitelé požadují aby veškeré záležitosti týkající se referenda nemohla ve skrytosti projednávat rada města, ale aby vše bylo projednáváno na veřejných zasedáních zastupitelstva (odborně se tomu říká „vyhrazení  si zastupitelstvem právo rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se přímých změn územního plánu a realizace výsledků místního referenda).

Je to z důvodů toho, že rada města v Jemnici rozhoduje bez účasti veřejnosti a v zápisech z jednání stále nejsou zaznamenávány ani jmenovité výsledky hlasování jednotlivých radních (zápisy navíc bohužel nejsou veřejnosti běžně k dispozici). Pokud by se dle předloženého návrhu  rozhodování týkající se záležitostí spojených s výsledky referenda převedlo z rady na veřejná jednání zastupitelstva, bylo by to transparentní a v zájmu demokracie (což také potvrzuje právník JUDr. Holub). Tento návrh na vyhrazení pravomocí se měl projednávat již na ustavujícím zastupitelstvu 24.10.2022. Nově vzniklé účelové koalici tento návrh však evidentně nebyl po chuti, proto zásahem především zastupitele Nevěčného a následným hlasováním byl tento bod jednání vypuštěn.

Celá žádost zastupitelů Za dobrý život a Pro Jemnici o konání mimořádného zastupitelstva včetně vyjádření JUDr. Holuba je uveřejněna níže. Následně se tedy ukáže, jak moc zastupitelé nové vzniklé koalice budou brát vážně svá prohlášení o respektování výsledků referenda a zda dodrží čerstvě složený slib, že budou své funkce vykonávat ve prospěch občanů města.